64  sonuç bulundu.
  • Toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarına en yakın tahminler yaparak karpuzları yakalayın. 
  • Bu etkileşimli alıştırmada sağdan, soldan, önden, arkadan ve üstten görünümlerinden herhangi dördü verilmiş olan eş küplerle oluşturulmuş bir cismin diğer yönden görünümünü çizebilirsiniz. Eş küplerle oluşturulmuş üç boyutlu bir cismin sağdan, soldan, önden, arkadan ve üstten görünümle...
  • Bu etkileşimli alıştırmada eş küplerle oluşturulmuş yapıların sağdan, soldan, önden, arkadan ve üstten görünümlerini çizebilirsiniz. Eş küplerle oluşturulmuş üç boyutlu cisimlerin sağdan, soldan, önden, arkadan ve üstten görünümlerini kareli kâğıt kullanarak çizebiliriz.
  • Kayıp eserleri bularak hazineyi tamamlayacağınız bu interaktif etkinlikte, konumu verilen noktanın yerini belirleme bilginizi pekiştirebilirsiniz. Birimler ve sağ, sol, yukarı, aşağı gibi yön bildiren ifadelerle konumu verilen noktanın yeri bulunabilir. 
  • Bu canlandırmada eş küplerle oluşturulmuş yapıların sağdan, soldan, önden, arkadan ve üstten görünümleri ile ilgili anlatımı bulabilirsiniz. Eş küplerle oluşturulmuş yapıların sağdan, soldan, önden, arkadan ve üstten görünümlerini kareli kâğıt kullanarak çizebiliriz.
  • Bu canlandırmada kalbin yapısı ve çalışması anlatılmaktadır. Kanın tüm vücuda pompalanmasını sağlayan kalp göğüs boşluğunda, sol akciğerin altında bulunur. Kalp kası sayesinde çalışan kalp sağ ve sol olmak üzere iki bölümden oluşur. Sağ bölümde, sağ kulakçık ve sağ karınc...
  • Bu canlandırmada büyük ve küçük kan dolaşımından bahsedilmektedir. Vücudumuzda kan dolaşımı, kanın dolaşım yoluna göre büyük ve küçük kan dolaşımı olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. Küçük kan dolaşımı, kanın akciğerlerde oksijence zenginleşip tekrar kalbe döndüğü dolaşımdır. Büyük kan dolaşımı ise...
  • Bu alıştırmada, dört basamaklı doğal sayıların toplamlarının ve farklarının tahmin edilmesi ile ilgili sorular çözerek bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Doğal sayılarla toplama işlemlerinin sonuçlarını tahmin etmek için iki farklı yöntem kullanılabilir. Bunlar soldan sağa toplama ve yuvarlam...
  • Bu interaktif etkinlikte verilen verilere göre çizgi grafikleri oluşturabilir ve bu grafiklerin nasıl yorumlandığı ile ilgili anlatımı bulabilirsiniz. Çizgi grafikleri, verilerin çizgilerle temsil edildiği bir gösterim yöntemidir. Çizgi grafikleri verilerin  yatay ve dikey eksendeki kesişimlerinin ç...
  • Bu interaktif etkinlikte sana verilen boşaltım organlarını insan modeli üzerinde doğru yerlerine yerleştirebilirsin. Boşaltım olayı vücudumuzda boşaltımda görevli yapı ve organlar tarafından gerçekleştirilir. Bu organlar böbrekler, üreter, idrar kesesi ve üretra şeklinde sıralanır. Böbrekler,...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!