68  sonuç bulundu.
  • Kayıp eserleri bularak hazineyi tamamlayacağınız bu interaktif etkinlikte, konumu verilen noktanın yerini belirleme bilginizi pekiştirebilirsiniz. Birimler ve sağ, sol, yukarı, aşağı gibi yön bildiren ifadelerle konumu verilen noktanın yeri bulunabilir. 
  • Toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarına en yakın tahminler yaparak karpuzları yakalayın. 
  • Konumu bilgisi kullanılarak objelerin birbirine göre konumları tarif edilebilir. Bu animasyonda kareli kağıt üzerinde noktaların birbirine konumlarının göre nasıl tarif edilebileceğini öğreneceksiniz.   Konum belirleyici olarak kullanılan noktaların birbirlerine göre konumlarını belirlerken birimler...
  • Bu canlandırmada kalbin yapısı ve çalışması anlatılmaktadır. Kanın tüm vücuda pompalanmasını sağlayan kalp göğüs boşluğunda, sol akciğerin altında bulunur. Kalp kası sayesinde çalışan kalp sağ ve sol olmak üzere iki bölümden oluşur. Sağ bölümde, sağ kulakçık ve sağ karınc...
  • Bu canlandırmada büyük ve küçük kan dolaşımından bahsedilmektedir. Vücudumuzda kan dolaşımı, kanın dolaşım yoluna göre büyük ve küçük kan dolaşımı olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. Küçük kan dolaşımı, kanın akciğerlerde oksijence zenginleşip tekrar kalbe döndüğü dolaşımdır. Büyük kan dolaşımı ise...
  • Bu alıştırmada, dört basamaklı doğal sayıların toplamlarının ve farklarının tahmin edilmesi ile ilgili sorular çözerek bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Doğal sayılarla toplama işlemlerinin sonuçlarını tahmin etmek için iki farklı yöntem kullanılabilir. Bunlar soldan sağa toplama ve yuvarlam...
  • Bu interaktif etkinlikte arkadaşlarının piknik yapılacak yer, yiyecek ve içecek ile ilgili tercihlerini öğrenmek için veri toplayacak ve seçeneklere verilen oyları bir çetele tablosu halinde göstereceksin. Daha sonra, her bir seçenekteki verileri kullanarak sıklık tablosu oluşturacaksın. Sıklık tabl...
  • Bu interaktif etkinlikte sana verilen boşaltım organlarını insan modeli üzerinde doğru yerlerine yerleştirebilirsin. Boşaltım olayı vücudumuzda boşaltımda görevli yapı ve organlar tarafından gerçekleştirilir. Bu organlar böbrekler, üreter, idrar kesesi ve üretra şeklinde sıralanır. Böbrekler,...
  • En çok 9 basamaklı doğal sayıların bölüklerinin, basamaklarının ve rakamların basamak değerlerinin belirlenmesi ile ilgili uygulama yapılmaktadır. Doğal sayıların bölüklerine ayrılması için sayının içinde bulunan rakamlar sağdan sola doğru üçerli gruplanır. Sayı içindeki rakamları daha iyi ta...
  • Bu interaktif etkinlikte verilen ondalık gösterimlerde işaretli olan rakamın basamak adını belirledikten sonra basamak değerini bulabilirsiniz. Ondalık gösterimde virgül solu sayının tam, sağı sayının kesir kısmını ifade eder. Tam kısımda basamak adları ve değerleri doğal sayılarda olduğu gibidir. K...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!