15  sonuç bulundu.
  • Bu konu anlatımında, sürtünme kuvvetinin nasıl oluştuğunu ve farklı yüzeylerde sürtünme kuvvetinin etkisini örneklerle görebilirsiniz. Sürtünme kuvveti, temas eden yüzeylerin birbirine uyguladığı haraketi engelleyici kuvvettir. Günlük hayatımız...
  • Bu canlandırmayı izleyerek cisimlerin hareketinden dolayı sahip oldukları kinetik enerjinin ısı enerjisine nasıl dönüştüğünü öğrenebilirsiniz. Hareket eden bir cismin yavaşlaması, cismin sahip olduğu kinetik enerjinin azalması anlamına gelir. Bu azalma, kinetik enerjinin sürtünmeden do...
  • Sürtünmenin günlük hayattaki avantajları ve dezavantajlarını konu alan bu etkinliği tamamlayarak enerji ve sürtünme kuvveti arasındaki ilişkiyi öğrenebilirsiniz. Günlük hayatımızın her alanında yer alan sürtünme, bazen işimizi kolaylaştırır bazen de zorlaştırır. Yazı yaza...
  • Bu alıştırmada, kaygan ve pürüzlü yüzeylerde oluşan sürtünme kuvvetinin hareket eden cisimlere etkisi ile ilgili sorular bulunmaktadır. Bu soruları cevaplayarak sürtünme kuvvetinin günlük hayatımızdaki uygulamaları ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz....
  • Bu alıştırmadaki soruları çözerek sürtünmeli sistemlerde enerji dönüşümü konusu hakkındaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Hareket eden bir cismin yavaşlaması, cismin sahip olduğu kinetik enerjinin azalması anlamına gelir. Bu azalma, kinetik enerjinin, sürtünmenin etkisiyle ısı enerjisine ...
  • Sürtünme kuvvetinin hayatımızdaki yeri ile ilgili bu konu anlatımında örneklerle sürtünme kuvvetinin etkilerini görebilirsiniz. Sürtünme kuvvetin varlığı kimi zaman hayatımızı olumlu yönde etkilerken kimi zaman da olumsuz yönde etkiler. Bu yüzden, bir çok du...
  • Sürtünme kuvvetini arttırmak ya da azaltmak için kullanılan yöntemlerin yer aldığı bu interaktif etkinlikte, verilen yöntemleri inceleyerek sürtünmeyi azaltmak için mi yoksa arttırmak için mi kullanıldıklarını belirleyebilirsiniz. Sürtünme kuvveti günlük hayatın he...
  • Bu konu anlatımını izleyerek hava ve su ortamlarında haraket eden cisimlere uygulanan sürtünme kuvveti ve bunla ilgili günlük hayat uygulamalarını öğrenebilirsiniz. Hava veya su ortamlarında hareket eden cisimlerle harekti engelleyici bir kuvvet etki eder. Sürtünmeden kay...
  • Bu interaktif etkinlikte hep aynı kuvvetle itilen bir kalem kutusunun farklı yüzeyler üzerindeki hareketini gözlemleyeceksiniz. Kalem kutusunun faklı yüzeyler üzerinde aldığı mesafenin uzunluğuna göre, hareket eden cisimlere uygulanan kuvvetin yüzeyin özelliğine bağlı olarak...
  • Kızağınızla zamana karşı yarıştığınız bu oyunda kaygan ve pürüzlü yüzeylerin harekete etkisini gözlerken hem öğrenecek hem de eğleneceksiniz. 

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!