613  sonuç bulundu.
  • Bu interaktif etkinlikte verilen denkleme göre doğru grafiği oluşturabilirsin. y = ax + b şeklindeki bir doğrunun grafiği doğru üzerinde en az iki nokta bulunarak çizilebilir.
  • İki kişilik pasta yaparken kullanılan malzeme miktarıyla üç kişilik bir pasta için kullanılan malzeme miktarı farklıdır. Bu etkinlikte malzemelerin nasıl orantılı bir şekilde arttırılabileceğini öğrenebilirsiniz. Nesneler orantılı bir şekilde dağıtıldığı zaman, bilinmeyeni bulmak için orantının özel...
  • Bir günlük hayat örneği üzerinden ondalık gösterimlerle ilgili problem çözmeyi temel alan bu etkinlikte, problemin verilenlerini ve istenenlerini belirleyecek ve çözüm için bir plan oluşturacaksınız. Daha sonra oluşturduğunuz plana göre problemin nasıl çözüleceğini ve bulduğunuz...
  • Bu alıştırmada kesirlerle ilgili problemler yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problem çözebilmeye yönelik bilgi ve becerilerinizi pekiştirebilirsiniz. Problem çözmenin temel adımları verilenleri ve isteneni belirleme yani...
  • Bu alıştırmada ondalık gösterimlerle ilgili problemler yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak ondalık gösterimlerle işlem yapmayı gerektiren problem çözme ile ilgili bilgi ve becerilerinizi pekiştirebilirsiniz. Problem çözmenin temel adımları verilenleri ve isteneni belirleme ...
  • Günlük hayatımızda karşımıza çıkabilecek, dört işlem içeren bir problemin iki adımda nasıl çözülebileceğini görebilirsiniz. Bir problemi çözmek için nasıl bir yol izlemek gerektiğini öğrenebilirsiniz. Günlük hayatımızda karşılaştığımız bir çok problemi çözmek için dört işlem kul...
  • Bu alıştırmada üç adımda çözülebilen ve dört işlem içeren problemler yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak dört işlem içeren problemleri çözme ile ilgili becerilerinizi pekiştirebilirsiniz. Günlük hayatımızda karşılaştığımız bir çok problemi çözmek için dört işlem kullanırız....
  • Bu alıştırmada iki adımda çözülebilen ve dört işlem içeren problemler yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak dört işlem içeren problemleri çözme ile ilgili becerilerinizi pekiştirebilirsiniz. Günlük hayatımızda karşılaştığımız bir çok problemi çözmek için dört işlem kullanırız...
  • Günlük hayatımızda karşımıza çıkabilecek, dört işlem içeren bir problemin üç adımda nasıl çözülebileceğini görebilirsiniz. Bir problemi çözmek için nasıl bir yol izlemek gerektiğini öğrenebilirsiniz. Günlük hayatımızda karşılaştığımız bir çok problemi çözmek için dört işlem kull...
  • Bu alıştırmada periyodik tablo ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak periyodik tablonun yapısı, metal, ametal ve yarı metallerin özellikleri ve günlük hayattaki kullanım alanları konuları hakkında bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Periyodik tabloda elementler atom numaralarına...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!