11  sonuç bulundu.
  • Bu interaktif etkinlikte periyodik tabloda bulunan ilk 20 element arasından bazı örnekleri periyodik tabloya yerleştirilecektir. Periyodik tabloda elementler atom numaralarına göre sıralanmaktadır. Atomun enerji seviyelerinin sayısı, elementin bulunduğu periyodu belirtir. Atomun...
  • Bu interaktif etkinlikte, periyodik tabloda yer alan ilk yirmi elementi ve günlük hayatta sıklıkla karşılaştığımız bazı elementlerin özelliklerini inceleyerek, elementlerin özellikleri ile ilgili bilgini ölçeceksin. Aynı cins atomlardan oluşan yapılara element adı verilir. Farkl...
  • Bu konu anlatımında, periyodik tablonun günümüzdeki kullanımına kadar gelen süreçte nasıl şekillendiği açıklanacaktır. 19. yüzyılda yaşayan bilim insanlarının çalışmaları sonucunda bugün elementleri sınıflandırmak için kullandığımız periyodik tablo ortaya çıkmıştır.
  • Bu canlandırmada periyodik tablonun genel yapısı açıklanacaktır. Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metaller, sağ tarafında ise ametaller bulunur. Metaller ve ametaller arasında ise yarı metaller yer alır.
  • Bu alıştırmada periyodik tablo ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak periyodik tablonun yapısı, metal, ametal ve yarı metallerin özellikleri ve günlük hayattaki kullanım alanları konuları hakkında bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Periyodik tabloda ...
  • Bu interaktif etkinlikte metal, ametal ve yarı metallerin fiziksel özellikleri açıklanacaktır. Periyodik tabloda benzer kimyasal ve fiziksel özellik gösteren elementler birbirlerine yakın yer alır.
  • Bu interaktif etkinlikte verilen maddelere bazı testler uygulanarak metal, ametal veya yarı metal olduğu belirlenecektir. Metaller, ametaller ve yarı metaller gösterdikleri fiziksel özelliklere göre bazı testler uygulanarak ayırt edilebilir.
  • Bu alıştırmada elementler ve sembolleri ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları çözerek Periyodik sistemdeki ilk 20 element ve günlük hayatta karşılaşılan yaygın elementler ile ilgili bilgilerini güncelleyebilirsin. Aynı cins atomlardan oluşan yapılara element adı verilir. Farkl...
  • Bu canlandırmada periyodik tablonun yapısı, periyot ve grup kavramları açıklanacaktır. Periyodik tabloda yatay sırlar periyot, dikey sütunlar ise grup olarak adlandırılır. Aynı grupta yer alan elementler benzer özellikler gösterir.
  • Bu konu anlatımında, metallerin genel özellikleri ve günlük hayattaki kullanım örnekleri verilecektir. Metaller, ısı ve elektriği iyi ileten, yüzeyleri parlak, genellikle oda koşullarında katı hâlde bulunan maddelerdir.

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!