9  sonuç bulundu.
  • Bu alıştırmada deneysel, teorik ve öznel olasılık ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak olasılık çeşitleri ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Deneyerek hesaplanan olasılıklara “deneysel olasılık”, teorik olarak gerçekleşmesi ...
  • Bu interaktif etkinlikte teorik ve deneysel olasılığı, deney yaparak ve grafik yorumlayarak inceleyebilirsiniz. Günlük yaşam örneği ile verilen durumun olasılığı, teorik ve deneysel olasılık kullanılarak inceleyebilir ve bir olayın teorik olasılığı ve deneysel...
  • Bu interaktif etkinlikte gerçek yaşam örneği kullanılarak oluşturulmuş kombinasyon sorularını çözebilirsiniz. n eleman arasından r elemanlı ve birbirinden farklı yaptığımız her seçim ise bir kombinasyondur.  Yapabileceğimiz toplam seçim sayısını bulmak için kombinasyon formülünü kullanırız. Bu formü...
  • Bu konu anlatımında, kombinasyon ile ilgili bazı özellikleri bulabilirsiniz. Kombinasyon ile ilgili çok kullanılan bazı özellikler vardır: n'nin r'li kombinasyonu ile n'nin n – r'li kombinasyonu birbirine eşittir. n'nin 0'lı kombinasyonu ile n'nin n'li kombinasyonu birbirine ve aynı zamanda 1'e eşit...
  • Bu alıştırmada histogram oluşturma ve yorumlama ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak histogram ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Histogram, verileri birbirleri ile karşılaştırırken ya da veriler hakkındaki bilgileri analiz ederken kullandığımız istatistiksel temsil...
  • Bu alıştırmada bağımlı ve bağımsız olayları açıklama ve olma olasılıklarını hesaplama ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak olay çeşitleri ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. İki veya daha çok olayın gerçekleşmesi birbirine bağlıysa yani bir olayın sonucu diğer...
  • Cümlelerin ifade ettikleri anlama göre nasıl çeşitlendiğini görecek ve her bir anlam çeşidi ile ilgili örnek cümleler bulacaksın. İfade ettikleri anlamlara göre cümleleri, varsayım cümleleri, olasılık cümleleri, öneri cümleleri, tanım cümleleri, ön yargı cümleleri, sitem cümleleri ve pişmanlı...
  • Bu alıştırmada verilen örnekleme ait verilerin standart sapma değerini hesaplama ve verilen günlük yaşam durumlarını uygun istatistiksel temsil biçimlerini, merkezî eğilim ölçülerini ve standart sapmayı kullanarak yorumlama ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak standart sapma v...
  • Bu konu anlatımında, elektronların bulunma olasılığının fazla olduğu katmanlar ile ilgili bilgi verilmektedir. Elektronlar, çekirdeğin çevresinde dairesel yörüngelerde hareket eder. Elektronların bulunma olasılığının fazla olduğu bu yörüngelere katman denir. Her bir katman, belirli  sa...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!