7  sonuç bulundu.
  • Bu alıştırmada sıklık tablosunun yorumlanmasıyla ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak sıklık tablolarının nasıl yorumlanması gerektiği ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Sıklık tablolarında verilerin değerlerini doğrudan sayısal olarak görebiliriz.
  • Bu alıştırmada ayrık ve ayrık olmayan olaylarla ilgili verilen soruları çözerek konu ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirisiniz. A ve B gibi iki olay aynı anda gerçekleşmiyorsa bu olaylara ayrık olaylar, aynı anda gerçekleşiyorsa ayrık olmayan olaylar denir. Ayrık iki olayın olma olasılığı...
  • Bu alıştırmada, bir kümenin elemanlarının farklı dizilişlerinin nasıl hesaplanabileceği, permütasyon kavramı ve permütasyon kuralı ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak permütasyon ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Seçim sırası önemli olacak şekilde nesnelerin düzen...
  • Bu alıştırmada sütun grafiklerinin yorumlanmasıyla ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak sütun grafiklerinin nasıl yorumlanması gerektiği ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Sütun grafiklerinde sütunların yükseklikleri temsil ettikleri verilerin değerleri kadar yükselir.
  • Bu alıştırmada sütun grafiklerinin yanlış yorumlanmasıyla ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak nelerin yanlış yorumlamalara sebep olabileceği ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Bazı sütun grafiklerinde eksendeki değerler ya sıfırdan başlamaz ya da farklı sıfırdan başlay...
  • Araştırma sorusu oluşturma ile ilgili konu anlatımında bir problemin belirlenmesi için anketi oluşturan araştırma sorusunun nasıl yazılacağını görebilirsiniz. Araştırma sorularını çevremizdeki problemler hakkında veri toplamak için hazırlarız. Bu soruları veri toplama aracı ola...
  • Bu alıştırmada, birden fazla ölçüte göre çizgi ve sütun grafiği yorumlama, daire grafiği oluşturma ve yorumlama, grafiklere bakarak tahminde bulunma ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Verileri göstermek için kullandığımız çizgi, sütun ve daire grafikleri ve tablolar birer istatistiksel te...

Kendi Sınıfında Vitamin’in tüm özelliklerini 3 gün boyunca

Ücretsiz Dene!

Öğrenci dediğin Vitamin'li olur.
8,90 TL'den başlayan fiyatlarla

Hızlı Satın Al!
Vitamin 5. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı