4  sonuç bulundu.
  • Bu alıştırmada ayrık ve ayrık olmayan olaylarla ilgili verilen soruları çözerek konu ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirisiniz. A ve B gibi iki olay aynı anda gerçekleşmiyorsa bu olaylara ayrık olaylar, aynı anda gerçekleşiyorsa ayrık olmayan olaylar denir. Ayrık iki olayın olma olasılığı...
  • Bu alıştırmada, bir kümenin elemanlarının farklı dizilişlerinin nasıl hesaplanabileceği, permütasyon kavramı ve permütasyon kuralı ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak permütasyon ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Seçim sırası önemli olacak şekilde nesnelerin düzen...
  • Bu alıştırmada sütun grafiklerinin yanlış yorumlanmasıyla ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak nelerin yanlış yorumlamalara sebep olabileceği ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Bazı sütun grafiklerinde eksendeki değerler ya sıfırdan başlamaz ya da farklı sıfırdan başlay...
  • Bu alıştırmada, birden fazla ölçüte göre çizgi ve sütun grafiği yorumlama, daire grafiği oluşturma ve yorumlama, grafiklere bakarak tahminde bulunma ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Verileri göstermek için kullandığımız çizgi, sütun ve daire grafikleri ve tablolar birer istatistiksel te...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!