6  sonuç bulundu.
  • Doğrusal denklem sistemlerinin grafik yöntemiyle çözümü ile ilgili etkinlikte konuyla ilgili  bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Doğrularının çözüm kümesini bulurken yerine koyma yöntemi veya yok etme yöntemi kullanılarak bu doğruların kesim noktalarının koordinatları bulunur.
  • Bu alıştırmada, eşitsizlikler ile ilgili öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz. Terazinin dengede olma durumu eşitlik olarak ifade edilirken terazi modelinde dengenin sağlanmaması ise eşitsizlik olarak ifade edilir. a sıfırdan farklı olmak üzere, a ve b gerçek sayılarını ve...
  • Bu konu anlatımında, küre ve kürenin yardımcı elemanları anlatılmaktadır. Uzayda sabit bir noktadan eşit uzaklıkta olan noktaların birleşim kümesine kürenin yüzeyi, bu yüzeyle sınırlanan cisme küre denir. 
  • Bu canlandırmada kürenin yüzey alanı bağıntısının nasıl bulunduğu ile ilgili konu anlatımını bulabilirsiniz. Uzaydaki sabit bir noktadan eşit uzaklıkta olan noktaların birleşim kümesine, bir başka deyişle sabit bir noktadan eşit uzaklıkta olan noktaların geometrik ...
  • Bu alıştırmada piramit, koni ve küre ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak cisimler ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Bir düzlemde alınan çokgensel bölgenin her noktasının düzlem dışındaki bir nokta ile birleştirilmesinden oluşan doğru parçalarının bir...
  • Bu alıştırmada, kürenin yüzey alanı ve geometrik cisimlerin yüzey alanlarını tahmin etme ile ilgili verilen soruları çözerek konuyla ilgili öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz. Uzaydaki sabit bir noktadan eşit uzaklıkta olan noktaların birleşim kümesine, bir başka deyişle sabit...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!