239  sonuç bulundu.
  • Bitkilerin büyüyüp geliştikçe kazandığı ek kütlenin kaynağının ne olduğuna dair van Helmont’un yaptığı deney ve sonuçlarını öğrenebilirsiniz. Hollandalı bilim insanı van Helmont, bir bitkiyi ve bitkinin yetiştiği toprağı, bir yıllık bekleme süresinde önce ve sonra tartmıştır. Bulguları sonucu...
  • Priestley'in ve Jan Ingenhousz’un deneylerini tekrar ederek fotosentez tepkimesine giren ve çıkan ürünleri öğrenebilirsiniz. Ünlü bilim insanları Priestley ve Ingenhousz yaptıkları deneylerle fotosentezin gizemini çözemeye çalışmışlardır.
  • Bu etkileşimde bitkilerin oksijenli solunum ve fotosentezi ne zaman  yaptığını inceleyeceksiniz. Bitkiler, gündüz oksijenli solunumu ve fotosentezi beraber yapar. Bitki, fotosentez sürecinde oksijenli solunumla üretilen karbon dioksiti kullanır.
  • Bir bölgenin fiziki ve coğrafi özellikleri dikkate alınarak yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji ihtiyacının nasıl karşılanabileceği bulmaya çalışacaksınız. Yenilenebilir enerji kaynakları temiz ve sınırsızdır. Fakat yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulum maliyeti yenilenemez enerji kaynak...
  • Enerji sorunu yaşayan bir adaya yenilenemez enerji kaynaklarını kullanan enerji santralleri kurarak o adanın enerji sorununu çözmeye çalışacak, ayrıca yenilenemez enerji kaynaklarını hem öğrenecek hem de eğleneceksiniz.
  • Bu interaktif etkinlikte Mendel'in bezelyeler üzerindeki çalışmaları yapılacaktır. Mendel çalışmalarında aynı saf özelliklere sahip bezelye bitkilerini çaprazladığında ataları gibi saf ve aynı özelliğe sahip bezelye bitkileri elde ettiği görmüştür. Ardından aynı saf baskın ve çekinik bitkileri çapra...
  • Bu etkinliği tamamlayarak elektrik motorlarının yapısı ve çalışma mekanizmaları hakkındaki bilgilerinizi pekiştirebilir, elektrik motorlarının dönüş yönlerinin ve hızlarının hangi etkenlere bağlı olduğunu öğrenebilirsiniz. Elektrik motorları elektrik enerjisini hareket enerjisine çevirmek için kulla...
  • Oluşturacağınız ailelerin çocuklarının görünüşlerine bakarak ebeveynlerinin genetik özelliklerini bu interaktif etkinlikte bulabilirsiniz. İnsanlar sahip oldukları genetik özelliklerin yarısını annelerinden, diğer yarısını babalarından genler aracılığıyla alırlar. Ailedeki bireylerin genetik özellik...
  • Bu interakif etkinlikte sıvı basıcını etkileyen faktörler deneyle bulunacaktır. Derinlik arttıkça sıvı basıncı da artar; derinlik azaldıkça sıvı basıncı da azalır yani sıvı basıncı derinlikle doğru orantılıdır. Sıvının türü, yani sıvının özkütlesi değiştiğinde, aynı derinlikte uygulanan sıvı basıncı...
  • Bu etkileşimde adları verilen bileşiklerin formülleri sorulmaktadır. Tek yüklü metallerin oluşturacağı iyonik bağlı bileşikler adlandırılırken, önce metalin adı, sonra ametalin adı -ür takısıyla yazılır. Eğer bileşikteki anyon çok atomlu ise adının sonuna -ür takısı getirilmez.

Kendi Sınıfında Vitamin’in tüm özelliklerini 7 gün boyunca

Ücretsiz Dene!

Öğrenci dediğin Vitamin'li olur.
8,90 TL'den başlayan fiyatlarla

Hızlı Satın Al!