246  sonuç bulundu.
  • Bitkilerin büyüyüp geliştikçe kazandığı ek kütlenin kaynağının ne olduğuna dair van Helmont’un yaptığı deney ve sonuçlarını öğrenebilirsiniz. Hollandalı bilim insanı van Helmont, bir bitkiyi ve bitkinin yetiştiği toprağı, bir yıllık bekleme süresinde önce ve sonra tartmıştır. Bulguları sonucu...
  • Priestley'in ve Jan Ingenhousz’un deneylerini tekrar ederek fotosentez tepkimesine giren ve çıkan ürünleri öğrenebilirsiniz. Ünlü bilim insanları Priestley ve Ingenhousz yaptıkları deneylerle fotosentezin gizemini çözmeye çalışmışlardır.
  • Bu etkileşimde bitkilerin oksijenli solunum ve fotosentezi ne zaman  yaptığını inceleyeceksiniz. Bitkiler, gündüz oksijenli solunumu ve fotosentezi beraber yapar. Bitki, fotosentez sürecinde oksijenli solunumla üretilen karbon dioksiti kullanır.
  • Bir bölgenin fiziki ve coğrafi özellikleri dikkate alınarak yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji ihtiyacının nasıl karşılanabileceği bulmaya çalışacaksınız. Yenilenebilir enerji kaynakları temiz ve sınırsızdır. Fakat yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulum maliyeti yenilenemez enerji kaynak...
  • Enerji sorunu yaşayan bir adaya yenilenemez enerji kaynaklarını kullanan enerji santralleri kurarak o adanın enerji sorununu çözmeye çalışacak, ayrıca yenilenemez enerji kaynaklarını hem öğrenecek hem de eğleneceksiniz.
  • Bu interaktif etkinlikte, mevsim normallerindeki hava durumunu göz önünde bulundurarak hava tahmini yapmanız beklenmektedir. Hava olaylarının değişimi günlük yaşantımızı etkiler. Örneğin bizler günümüzü nasıl geçireceğimizi planlarken hava durumunu göz önünde bulundururuz. Denizciler denize açılmada...
  • Bu interaktif etkinlikte, verilen hava koşullarını değerlendirerek fırtına oluşup oluşmayacağına karar vereceksiniz. Bir kasırganın oluşması için havanın çok nemli, okyanus sıcaklığının da 26,5 ºC‘nin üstünde olması gerekir. Kasırgalar havanın sakin, rüzgârın az olduğu koşullarda oluşabilir. Tüm bu ...
  • Bu interaktif etkinlikte, günün farklı saatlerindeki meltem oluşumunu gözlemleyeceksiniz.  Farklı yüzey sıcaklıklarına sahip olduklarında, deniz ve kıyı arasında, “meltem” olarak adlandırılan bir rüzgâr meydana gelir. Sıcaklık farkının artmasıyla rüzgârın hızı da artar.
  • Bu interaktif etkinlikte Mendel'in bezelyeler üzerindeki çalışmaları yapılacaktır. Mendel çalışmalarında aynı saf özelliklere sahip bezelye bitkilerini çaprazladığında ataları gibi saf ve aynı özelliğe sahip bezelye bitkileri elde ettiği görmüştür. Ardından aynı saf baskın ve çekinik bitkileri çapra...
  • Bu etkinliği tamamlayarak elektrik motorlarının yapısı ve çalışma mekanizmaları hakkındaki bilgilerinizi pekiştirebilir, elektrik motorlarının dönüş yönlerinin ve hızlarının hangi etkenlere bağlı olduğunu öğrenebilirsiniz. Elektrik motorları elektrik enerjisini hareket enerjisine çevirmek için kulla...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!