243  sonuç bulundu.
  • Bu interaktif etkinlikte Mendel'in bezelyeler üzerindeki çalışmaları yapılacaktır. Mendel çalışmalarında aynı saf özelliklere sahip bezelye bitkilerini çaprazladığında ataları gibi saf ve aynı özelliğe sahip bezelye bitkileri elde ettiği görmüştür. Ardından aynı saf baskın ve çekinik bitkileri çapra...
  • Oluşturacağınız ailelerin çocuklarının görünüşlerine bakarak ebeveynlerinin genetik özelliklerini bu interaktif etkinlikte bulabilirsiniz. İnsanlar sahip oldukları genetik özelliklerin yarısını annelerinden, diğer yarısını babalarından genler aracılığıyla alırlar. Ailedeki bireylerin genetik özellik...
  • Bu interakif etkinlikte sıvı basıcını etkileyen faktörler deneyle bulunacaktır. Derinlik arttıkça sıvı basıncı da artar; derinlik azaldıkça sıvı basıncı da azalır yani sıvı basıncı derinlikle doğru orantılıdır. Sıvının türü, yani sıvının özkütlesi değiştiğinde, aynı derinlikte uygulanan sıvı basıncı...
  • Bu etkileşimde adları verilen bileşiklerin formülleri sorulmaktadır. Tek yüklü metallerin oluşturacağı iyonik bağlı bileşikler adlandırılırken, önce metalin adı, sonra ametalin adı -ür takısıyla yazılır. Eğer bileşikteki anyon çok atomlu ise adının sonuna -ür takısı getirilmez.
  • Bu interaktif etkinlikte yapılan deneyle kimyasal tepkimelerde kütlenin korunup korunmadığı sorgulanacaktır. Kimyasal tepkime sırasında maddeleri oluşturan atomlar yok olmaz, var olmayan yeni atom bir atom oluşamaz. Bu nedenle tepkime sonucunda toplam atom sayısı ve dolayısıyla toplam kütle korunur.
  • Bu interaktif etkinlikte Arşimet İlkesi ispatlanacaktır. Arşimet İlkesi; sıvıların uyguladığı kaldırma kuvvetinin yer değiştiren sıvının ağırlığına değer olarak eşit olduğunu belirtir.
  • Bu interaktif etkinlikte aynı ortamda yaşayan iki farklı kelebek türünün değişen ortam şartlarındaki durumlarını gözlemleyebilirsiniz. Doğal seçilim ortama uyum sağlayabilen bireylerin yaşamasına, sağlayamayanların soylarının tükenmesidir.
  • Trafik kazasında ölen zengin çiftin, vasiyetlerinde bahsettikleri kayıp çocuğun bulunması için varis adaylarının ve ölen çiftin kalıtsal özelliklerine bakarak gerçek varisi bu etkinlikte bulabilirsiniz. Aileyi oluşturan bireylerin kalıtsal özelliklerine bakılarak aileden olmayan birisi belirlenebili...
  • Bu etkileşimde verilen iyonların oluşturacağı bileşiklerin adlandırılması sorulmaktadır. Tek yükü olan metallerin içinde bulunduğu iyonik bileşikler adlandırılırken önce metalin adı, daha sonra ametalin adı yazılır. Eğer birden fazla pozitif yük değeri alabilen metallerin oluşturduğu bileşiklerde is...
  • Müzik aletlerinin çıkardıkları sesler tanıtılmakta ve bu seslerin bu aletlerin hangi özelliklerinin değişmesiyle farklılaştığı anlatılmaktadır. Müzik aletlerinden elde edilen sesler belirli frekanslardaki farklı seslerdir. Müzik aletlerinden çıkan seslerin bazıları ince, bazıları ise kalındır.

Kendi Sınıfında Vitamin’in tüm özelliklerini 7 gün boyunca

Ücretsiz Dene!

Öğrenci dediğin Vitamin'li olur.
8,90 TL'den başlayan fiyatlarla

Hızlı Satın Al!