246  sonuç bulundu.
  • Bu konu anlatımında, genetik karakterlerin genlerle aktarıldığı hatırlatılarak, genlerin yanyana gelmesi ile genetik karakterlerin meydana geldiği anlatılacaktır. Ardından kalıtımla ilgili baskın gen, çekinik gen, genotip ve fenotip kavramları verilecektir. Canlılarda kalıtım, nesilden nesile geneti...
  • Bitkilerin büyüyüp geliştikçe kazandığı ek kütlenin kaynağının ne olduğuna dair van Helmont’un yaptığı deney ve sonuçlarını öğrenebilirsiniz. Hollandalı bilim insanı van Helmont, bir bitkiyi ve bitkinin yetiştiği toprağı, bir yıllık bekleme süresinde önce ve sonra tartmıştır. Bulguları sonucu...
  • Geri dönüşüm kavramı ve gerekliliğini örneklerle öğrenebilirsiniz. Geri dönüşüm; atıkların, çeşitli işlemlerle tekrar kullanılabilir ham maddelere dönüştürülüp yeniden üretim sürecine dâhil edilmesi işlemidir.
  • Priestley'in ve Jan Ingenhousz’un deneylerini tekrar ederek fotosentez tepkimesine giren ve çıkan ürünleri öğrenebilirsiniz. Ünlü bilim insanları Priestley ve Ingenhousz yaptıkları deneylerle fotosentezin gizemini çözmeye çalışmışlardır.
  • Bu etkileşimde bitkilerin oksijenli solunum ve fotosentezi ne zaman  yaptığını inceleyeceksiniz. Bitkiler, gündüz oksijenli solunumu ve fotosentezi beraber yapar. Bitki, fotosentez sürecinde oksijenli solunumla üretilen karbon dioksiti kullanır.
  • Bir bölgenin fiziki ve coğrafi özellikleri dikkate alınarak yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji ihtiyacının nasıl karşılanabileceği bulmaya çalışacaksınız. Yenilenebilir enerji kaynakları temiz ve sınırsızdır. Fakat yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulum maliyeti yenilenemez enerji kaynak...
  • Yenilenebilir enerji kaynağı kavramını ve jeotermal enerji kullanmanın avantaj ve dezavantajlarını öğrenebilirsiniz. Jeotermal enerji ise yer kabuğunun ulaşılabilir derinliklerinde birikmiş olan sıcak su ve buhardan elde edilen enerjidir.
  • Enerji sorunu yaşayan bir adaya yenilenemez enerji kaynaklarını kullanan enerji santralleri kurarak o adanın enerji sorununu çözmeye çalışacak, ayrıca yenilenemez enerji kaynaklarını hem öğrenecek hem de eğleneceksiniz.
  • Yenilenebilir enerji kaynağı kavramını ve hidroelektrik enerji kullanmanın avantaj ve dezavantajlarını öğrenebilirsiniz. Kullanıldıkları halde tükenmeyen ve yenilenemez enerji kaynaklarına alternatif enerji kaynakları yenilenebilir enerji kaynakları olarak tanımlanır. Suyun hareket enerjisinden yara...
  • Yenilenebilir enerji kaynağı kavramını ve güneş enerjisi kullanmanın avantaj ve dezavantajlarını öğrenebilirsiniz. Gezegenimizdeki hayatın kaynağı olan Güneş, temiz ve masrafsız bir enerji kaynağı olmasıyla artan enerji ihtiyacımızı karşılamamıza yardım eden başka bir alternatiftir.

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!