189  sonuç bulundu.
  • Fiziksel ve kimyasal değişim kavramları, farklı örnekler üzerinden anlatılmaktadır. Etkinlikte, verilen günlük hayat örneklerinin fiziksel veya kimyasal değişim olarak sınıflandırılması istenmektedir.
  • Bu etkileşimde hücre şehirdeki sorunlara şehirdeki ajanlarla çözüm bulmaya çalışacaksınız. Hücreler hücre zarı, sitoplazma, çekirdek ve sitoplazmada yayılmış halde bulunan hücredeki hayatsal faaliyetlerle görevli organellerden oluşur. Bitki ve hayvan hücreleri çeşitli farklılar gösterir.
  • Bu interaktif etkinlikte verilen hücre örneklerini mikroskopta inceleyeceksiniz. Mikroskop çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük canlı ve cansızların incelendiği bir araçtır. Bu teknik araç karmaşık bir mercek sistemi, ışık kaynağı, ayar düğmeleri gibi birçok parçadan oluşmuştur.
  • Bu etkileşimde kasların nasıl çalıştıkları bir kol modeli üzerinden anlatılarak işlevleri açıklanacaktır. Kemikler ve eklemlerin yanı sıra kaslar hareketimizi sağlayan yapılar arasındadır.
  • Bileşiğin tanımı ve bileşikleri atomlarına ayırma yöntemi açıklanmaktadır. Etkinlikte, bir uzay aracında yer alan soğutma sistemi çeşitli bileşikleri atomlarına ayırarak elde edilecek oksijen atomu ile; yakıt deposu ise hidrojen atomu ile doldurulmaktadır.
  • Bu interaktif etkinlikte çeşitli kayaç örneklerinin özelliklerinin belirlenmesi istenmektedir. Üzerinde yaşamımızı sürdürdüğümüz  yer kabuğu, kara tabakası üzerinde bulunur. Bu kara tabakası ise temel olarak kayaçlardan oluşmuştur.
  • Bu etkileşimde düzlem, çukur ve tümsek aynalar önündeki cismin aynaya olan uzaklığını değiştirerek aynalarda oluşan görüntülerin özelliklerini inceleyebilirsiniz. Çukur, tümsek ve düzlem aynalarda oluşan görüntünün özellikleri birbirinden farklıdır. Düzlem aynalarda cisim nerede olursa olsun görüntü...
  • Bu etkileşimli alıştırmada basketbol oynayan bir kişide hareket eden eklemler belirlenecektir. Eklemler hareket yeteneklerine göre; oynamaz eklemler, yarı oynar eklemler ve oynar eklemler olmak üzere üç gruba ayrılır.
  • Bu interaktif etkinlikte bitki ve hayvan hücrelerindeki çıkan sorunları çözmek için çeşitli ajanları görevlendirip şehirlere göndereceksiniz. Bitki ve hayvan hücreleri arasında çeşitli farklar vardır. Örneğin, Bitki hücresinde bulunan hücreye dayanıklılık veren hücre duvarı ve besin ve oksijen ürete...
  • Bitki ve hayvan hücrelerinin aralarındaki farkları bu interaktif etkinlikte bularak, oluşturan şemaya yerleştireceksiniz. Hayvan ve bitki hücreleri birbirlerine benzeyen yapı ve organeller olduğu halde bazı farklılıklar göstermektedir. Örneğin hücre duvarı, kloroplast sadece bitki hücrelerinde bulun...

Kendi Sınıfında Vitamin’in tüm özelliklerini 7 gün boyunca

Ücretsiz Dene!

Öğrenci dediğin Vitamin'li olur.
8,90 TL'den başlayan fiyatlarla

Hızlı Satın Al!