162  sonuç bulundu.
  • Oyunun amacı,  tahta üzerinde verilen iki piyondan birini bitiş noktasına ulaştırmaktır.  Hangi piyonun ilerleyeceğini havaya atılan iki zarın üst yüzüne gelen sayıların toplamı belirleyecektir.
  • Bu canlandırmayı izleyerek hareket ve alınan yol kavramlarını öğrenebilir, örnek hareketler üzerinden alınan yolun nasıl ölçüldüğü hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Alınan yol, bir hareketlinin konum değiştirirken kat ettiği mesafedir. Alınan yolun uzunluğu izlenen güzergâha göre değişir.
  • Sürat kavramının sorgulayıcı bir yöntemle anlatıldığı bu canlandırmayı izleyerek sürat ile ilgili aklınızdaki tüm sorulara cevap bulabilirsiniz. Sürat, bir hareketlinin birim zamanda aldığı yoldur.
  • Bu konu anlatımında, verilen hücre örneklerini mikroskopta inceleyerek mikroskop kullanımı konusunda kendinizi geliştirebilirsiniz. Mikroskop çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük nesnelerin incelendiği bir araçtır. Bu teknik araç karmaşık bir mercek sistemi, ışık kaynağı, ayar düğmeleri gibi birço...
  • Yenilenebilir enerji kaynağı kavramını ve jeotermal enerji kullanmanın avantaj ve dezavantajlarını öğrenebilirsiniz. Jeotermal enerji ise yer kabuğunun ulaşılabilir derinliklerinde birikmiş olan sıcak su ve buhardan elde edilen enerjidir.
  • Sürat kavramı, süratin hesaplanması ve sürat birimleri ile ilgili soruların yer aldığı bu alıştırmayı tamamlayarak konuyla ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Sürat, hareket eden bir cismin birim zamanda aldığı yoldur. Sürat, alınan yolun hareket süresine bölünmesiyle hesaplanır. Sürat ifade e...
  • Enerji sorunu yaşayan bir adaya yenilenemez enerji kaynaklarını kullanan enerji santralleri kurarak o adanın enerji sorununu çözmeye çalışacak, ayrıca yenilenemez enerji kaynaklarını hem öğrenecek hem de eğleneceksiniz.
  • Yenilenebilir enerji kaynağı kavramını ve hidroelektrik enerji kullanmanın avantaj ve dezavantajlarını öğrenebilirsiniz. Kullanıldıkları halde tükenmeyen ve yenilenemez enerji kaynaklarına alternatif enerji kaynakları yenilenebilir enerji kaynakları olarak tanımlanır. Suyun hareket enerjisinden yara...
  • Yenilenebilir enerji kaynağı kavramını ve güneş enerjisi kullanmanın avantaj ve dezavantajlarını öğrenebilirsiniz. Gezegenimizdeki hayatın kaynağı olan Güneş, temiz ve masrafsız bir enerji kaynağı olmasıyla artan enerji ihtiyacımızı karşılamamıza yardım eden başka bir alternatiftir.
  • Yenilenebilir enerji kaynağı kavramını ve biyokütle enerjisi kullanmanın avantaj ve dezavantajlarını öğrenebilirsiniz. Mısır, şeker pancarı, şeker kamışı, ayçiçeği, soya fasulyesi gibi bazı bitkilerden, evsel ve hayvansal atıklardan çeşitli yöntemlerle elde edilen enerji biyokütle enerjisi olarak ta...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!