162  sonuç bulundu.
  • Bu konu anlatımında, verilen hücre örneklerini mikroskopta inceleyerek mikroskop kullanımı konusunda kendinizi geliştirebilirsiniz. Mikroskop çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük nesnelerin incelendiği bir araçtır. Bu teknik araç karmaşık bir mercek sistemi, ışık kaynağı, ayar düğmeleri gibi birço...
  • Enerji sorunu yaşayan bir adaya yenilenemez enerji kaynaklarını kullanan enerji santralleri kurarak o adanın enerji sorununu çözmeye çalışacak, ayrıca yenilenemez enerji kaynaklarını hem öğrenecek hem de eğleneceksiniz.
  • Bu interaktif etkinlikte farklı şekillerdeki cisimlerin yoğunluklarını hesaplayabilirsiniz. Birim hacimdeki kütle miktarı yoğunluk olarak tanımlanır. Bir cismin yoğunluğu kütlenin hacme bölünmesiyle bulunur.
  • Bu interaktif etkinlikte aynı hacimdeki farklı maddelerin yoğunlukları arasındaki ilişkiyi inceleyeceksiniz. Farklı maddelerin birim hacimlerindeki kütle miktarları yani yoğunlukları birbirinden farklıdır. Her bir saf madde belirli bir yoğunluk değerine sahiptir. Yoğunluk saf maddeler için ayırt edi...
  • Hepsi birer bilinmeyen olarak karşınıza çıkan sürat, zaman ve alınan yol değerlerini hesaplarken hem eğlenecek hem de bilgilerinizi pekiştireceksiniz. Sürat bağıntısından faydalanarak aldığı yol ve hareket süresi bilinen bir cismin sürati hesaplanabildiği gibi aldığı yol ve sürat değerleri bilinen b...
  • Bu interaktif etkinlikte Hücre Şehir'deki sorunların çözümü için uygun organellerin görevlendirilmesi beklenmektedir. Endoplazmik retikulum, maddelerin hücre içinde taşınmasından sorumludur. Golgi cisimciği hücredeki salgı maddelerinin oluşumundan, kesecikler hâlinde paketlenmesinden ve hücrenin dış...
  • Bu interaktif etkinlikte öncelikle aynı kütleye sahip demir, plastik ve tahtanın suda yüzme ve batma durumunu inceleyeceksiniz. Bu gözlemden sonra bu cisimlerin aynı hacme sahip olduklarında sudaki yüzme ve batma durumlarının değişip değişmediğini gözlemleyeceksiniz. Bu gözlemlerden sonra bir cismin...
  • Bu interaktif etkinlikte sabit süratli hareket eden cisimlerin yol-zaman ve sürat-zaman grafiklerinin nasıl çizildiğini öğreneceksiniz. Bir harekete ait grafik hem hareket hakkında bilgi verir hem de hareketi yorumlamayı kolaylaştırır. Hareket grafikleri sayesinde, var olan veriler kullanılarak hare...
  • Bu interaktif etkinlikte buzun hâl değiştirip su hâline geldiğinde, suyun da hâl değiştirip buhar hâline geldiğinde maddenin tanecikleri arasında boşluk miktarının nasıl değişeceğini inceleyeceksiniz. Katı bir buz parçasının tanecikleri arasında boşluklar çok azdır ve tanecikler titreşim hareketi ya...
  • Bu interaktif etkinlikte amacınız, Robot S-1’in ışınlanma alanından geçmesini ve enerji dolum istasyonuna ulaşmasını sağlamak. Bunun için katı, sıvı ve gaz hâldeki maddelerin sıkıştırılabilme özelliği ile ilgili bilgilerinizi kullanmalı ve yol üzerinde bulunan pistonlar için uygun maddeleri seçmelis...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!