164  sonuç bulundu.
  • Bu interaktif etkinlikte aynı hacimdeki farklı maddelerin yoğunlukları arasındaki ilişkiyi inceleyeceksiniz. Farklı maddelerin birim hacimlerindeki kütle miktarları yani yoğunlukları birbirinden farklıdır. Her bir saf madde belirli bir yoğunluk değerine sahiptir. Yoğunluk saf maddeler için ayırt edi...
  • Bu interaktif etkinlikte farklı şekillerdeki cisimlerin yoğunluklarını hesaplayabilirsiniz. Birim hacimdeki kütle miktarı yoğunluk olarak tanımlanır. Bir cismin yoğunluğu kütlenin hacme bölünmesiyle bulunur.
  • Hayvanların yaşam döngüsü adlı bu etkinlikte farklı hayvanların yaşam döngüleri hakkındaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Kurbağaların, kelebeklerin, hamam böceklerinin ve tavukların farklı yaşam döngüleri vardır.
  • Bu interaktif etkinlikte öncelikle aynı kütleye sahip demir, plastik ve tahtanın suda yüzme ve batma durumunu inceleyeceksiniz. Bu gözlemden sonra bu cisimlerin aynı hacme sahip olduklarında sudaki yüzme ve batma durumlarının değişip değişmediğini gözlemleyeceksiniz. Bu gözlemlerden sonra bir cismin...
  • Bu interaktif etkinlikte sabit süratli hareket eden cisimlerin yol-zaman ve sürat-zaman grafiklerinin nasıl çizildiğini öğreneceksiniz. Bir harekete ait grafik hem hareket hakkında bilgi verir hem de hareketi yorumlamayı kolaylaştırır. Hareket grafikleri sayesinde, var olan veriler kullanılarak hare...
  • Bu interaktif etkinlikte buzun hâl değiştirip su hâline geldiğinde, suyun da hâl değiştirip buhar hâline geldiğinde maddenin tanecikleri arasında boşluk miktarının nasıl değişeceğini inceleyeceksiniz. Katı bir buz parçasının tanecikleri arasında boşluklar çok azdır ve tanecikler titreşim hareketi ya...
  • Hepsi birer bilinmeyen olarak karşınıza çıkan sürat, zaman ve alınan yol değerlerini hesaplarken hem eğlenecek hem de bilgilerinizi pekiştireceksiniz. Sürat bağıntısından faydalanarak aldığı yol ve hareket süresi bilinen bir cismin sürati hesaplanabildiği gibi aldığı yol ve sürat değerleri bilinen b...
  • Bu interaktif etkinlikte verilen hücresel yapıların sadece bitki hücrelerinde mi sadece hayvan hücrelerinde mi yoksa hem bitki hem de hayvan hücrelerinde mi bulunduğunun belirlenmesi beklenmektedir. Hücre duvarı, bitki hücrelerine köşeli şekil verir. Bitki hücreleri, kloroplastları sayesinde güneş ı...
  • Bu interaktif etkinlikte Hücre Şehir'deki sorunların çözümü için uygun organellerin görevlendirilmesi beklenmektedir. Endoplazmik retikulum, maddelerin hücre içinde taşınmasından sorumludur. Golgi cisimciği hücredeki salgı maddelerinin oluşumundan, kesecikler hâlinde paketlenmesinden ve hücrenin dış...
  • Bu konu anlatımında, verilen hücre örneklerini mikroskopta inceleyerek mikroskop kullanımı konusunda kendinizi geliştirebilirsiniz. Mikroskop çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük nesnelerin incelendiği bir araçtır. Bu teknik araç karmaşık bir mercek sistemi, ışık kaynağı, ayar düğmeleri gibi birço...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!