162  sonuç bulundu.
  • Bu interaktif etkinlikte aynı hacimdeki farklı maddelerin yoğunlukları arasındaki ilişkiyi inceleyeceksiniz. Farklı maddelerin birim hacimlerindeki kütle miktarları yani yoğunlukları birbirinden farklıdır. Her bir saf madde belirli bir yoğunluk değerine sahiptir. Yoğunluk saf maddeler için ayırt edi...
  • Eklemler ile ilgili bu interaktif etkinlikte basketbol oynayan bir kişide hareket eden eklemleri belirleyebilirsiniz. Eklemler kemiklerin birbirine bağlandığı yerde bulunan kemiklerin rahat hareket etmesini sağlayan ve birbirine sürtünmesini engelleyen yapılardır. Bunun yanı sıra eklemler iskelete e...
  • Bu interaktif etkinlikte Hücre Şehir'deki sorunların çözümü için uygun organellerin görevlendirilmesi beklenmektedir. Endoplazmik retikulum, maddelerin hücre içinde taşınmasından sorumludur. Golgi cisimciği hücredeki salgı maddelerinin oluşumundan, kesecikler hâlinde paketlenmesinden ve hücrenin dış...
  • Bu interaktif etkinlikte öncelikle aynı kütleye sahip demir, plastik ve tahtanın suda yüzme ve batma durumunu inceleyeceksiniz. Bu gözlemden sonra bu cisimlerin aynı hacme sahip olduklarında sudaki yüzme ve batma durumlarının değişip değişmediğini gözlemleyeceksiniz. Bu gözlemlerden sonra bir cismin...
  • Bu interaktif etkinlikte sabit süratli hareket eden cisimlerin yol-zaman ve sürat-zaman grafiklerinin nasıl çizildiğini öğreneceksiniz. Bir harekete ait grafik hem hareket hakkında bilgi verir hem de hareketi yorumlamayı kolaylaştırır. Hareket grafikleri sayesinde, var olan veriler kullanılarak hare...
  • Bu interaktif etkinlikte buzun hâl değiştirip su hâline geldiğinde, suyun da hâl değiştirip buhar hâline geldiğinde maddenin tanecikleri arasında boşluk miktarının nasıl değişeceğini inceleyeceksiniz. Katı bir buz parçasının tanecikleri arasında boşluklar çok azdır ve tanecikler titreşim hareketi ya...
  • Bu interaktif etkinlikte amacınız, Robot S-1’in ışınlanma alanından geçmesini ve enerji dolum istasyonuna ulaşmasını sağlamak. Bunun için katı, sıvı ve gaz hâldeki maddelerin sıkıştırılabilme özelliği ile ilgili bilgilerinizi kullanmalı ve yol üzerinde bulunan pistonlar için uygun maddeleri seçmelis...
  • Bu interaktif etkinlikte verilen hücresel yapıların sadece bitki hücrelerinde mi sadece hayvan hücrelerinde mi yoksa hem bitki hem de hayvan hücrelerinde mi bulunduğunun belirlenmesi beklenmektedir. Hücre duvarı, bitki hücrelerine köşeli şekil verir. Bitki hücreleri, kloroplastları sayesinde güneş ı...
  • Bu etkileşimde soğan zarı ve yanak içinden kürdan yardımıyla sıyrılarak alınan örnek mikroskop yardımı ile incelenmekte; her iki örneğin de hücre zarı, çekirdek ve sitoplazma adı verilen kısımlardan oluştuğu görülmektedir. Soğan zarı ve ağız içinden alınan örnek mikroskop ile incelendiğinde birbirin...
  • Kasların çalışması ile ilgili konu anlatımında vücudumuzdaki çizgili kasların nasıl çalıştığını öğrenebilirsiniz. Vücudumuzdaki çizgili kaslar çiftler hâlinde çalışır ve birbirine zıt hareket eder. Kaslardan biri kasılırken diğeri gevşer. Örneğin kolumuzu bükerken öndeki kaslar kasılır, arkadaki kas...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!