27  sonuç bulundu.
  • Tekalif-i Milliye Emirleri ile ilgili bilgilerden doğru olanların belirlenmesi amaçlanmaktadır. TBMM'nin 5 Ağustos 1921'de Başkomutan seçtiği Mustafa Kemal, zaman kaybetmeden çalışmalarına başlamıştır. Kurtuluşun halkımızın yardımlarıyla sağlanabileceğine inanan Mustafa Kemal, bu am...
  • Tekalif-i Milliye kararları sıralanmakta ve Tekalif-i Milliye kararlarının uygulanmasının doğurduğu sonuçlar anlatılmaktadır. TBMM'nin 5 Ağustos 1921'de Başkomutan seçtiği Mustafa Kemal, zaman kaybetmeden çalışmalarına başlamıştır. Kurtuluşun halkımızın yardımlarıyla sağlanabileceğine inan...
  • Mustafa Kemal'in, Tekâlif-i Milliye Emirleri ile Türk milletine nasıl bir çağrı yaptığını, Tekâlif-i Milliye Emirleri'nin belli bir düzen içerisinde uygulanabilmesi için hangi önlemlerin alındığını, Türk milletinin bu uygulamalara nasıl bir tepki vermiş olduğunu öğrenebilirsi...
  • Mustafa Kemal’in başkomutan olarak yayınladığı ilk emirleri ve bu emirlerin amacını öğrenebilirsiniz.
  • Halkçılık ilkesi doğrultusunda yapılan bazı yeniliklerin hangi kavramlarla ilişkili olduğu, eşleştirme yapılarak belirlenmektedir. Halkçılık ilkesi doğrultusunda birçok inkılâp yapılmıştır. Bu inkılâplar ile milli egemenliğin tam olarak sağlanması, ayrıcalıklara son verilmesi, devletin halkın...
  • Sakarya Meydan Muharebesi'nin gelişim süreci anlatılmaktadır. Türk ordusu, Kütahya - Eskişehir Savaşları'ndan sonra kayıp sayısını azaltmak, ihtiyaçlarını gidermek için zaman kazanmak ve savunma için daha elverişli koşullar sağlamak üzere, Sakarya nehrinin doğusuna çekilmiştir. Bu arada TB...
  • Türk İslam devletleri tarafından yaptırılmış olan kültürel hazinelerimiz anlatılmaktadır. Topkapı Sarayı ve Selimiye Cami gibi kültürel miraslar anlatılmaktadır.
  • Tekalif-i Millîye Emirleri’nin yayınlanmasının ardından Türk halkının, yurdunu düşman işgalinden kurtarmak için varını yoğunu ortaya koyması ve büyük bir dayanışma örneği göstererek Millî Mücadele’nin başarıya ulaşmasında pay sahibi oluşu anlatılmaktadır. Tekalif-i Millîye...
  • 5 Ağustos 1921 ile 13 eylül 1921 arasında yaşanan olaylar kronolojik olarak sıralanmaktadır.
  • Türkiye Selçuklu Devleti ve Anadolu Türk beylikleri döneminde yaşamış şair, bilim adamı ve düşünürler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Türkiye Selçuklu Devleti ve Anadolu Türk beylikleri döneminde yaşamış şair, bilim adamı ve düşünürler Anadolu'nun Türkleşmesine önemli katkılar sağlamıştır. Hacı...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!