41  sonuç bulundu.
  • Bu konu anlatımında, bir düzlem üzerinde üç doğrunun birbrine göre durumları anlatılmaktadır. Bir düzlem üzerinde üç doğru birbirine paralel olabilir, iki doğruyu da üçüncü bir doğru kesiyor olabilir, üç doğru birbirini ikişer ikişer kesebilir veya üç doğru da aynı noktada kesişiyor ol...
  • Düzlem aynalarda gelme ve yansıma açıları ile ilgili konu anlatımında yüzeyin normalinin nasıl çizildiğini görebilir, gelme açısı ve yansıma açısının nasıl gösterildiğini öğrenebilirsiniz. Işığın aynaya çarptığı noktada, ayna yüzeyinden yüzeye dik olarak çizildiği var sayılan çizgiye aynanın ...
  • Bu interaktif etkinlikte koordinat düzleminde verilen bir şeklin x-eksenine veya y-eksenine göre yansıması nasıl bulunur sorusuna cevap bulabilirsiniz. Etkinlikte şeklinizi kendiniz seçebilir, hangi eksene göre yansımasını bulacağınızı belirleyebilirsiniz. Yansıma doğruya göre simetridir. Bir...
  • Bu interaktif etkinlikte koordinat düzleminde bir şeklin öteleme sonunda oluşan görüntüsü nasıl inşa edilir sorusuna cevap bulabilirsiniz. Etkinlikte şeklinizi kendiniz seçebilir, hangi eksen boyunca ne kadar öteleyeceğinizi belirleyebilirsiniz. Öteleme bir şeklin veya nesnenin belirli bir do...
  • Bir çemberin düzlemde ayırdığı bölgelerle ilgili bu konu anlatımında, çemberin iç bölgesini ve dış bölgesini şekil üzerinde görebilirsiniz. Çemberin merkezine olan uzaklığı çemberin yarıçapından küçük olan noktalar, çemberin iç bölgesini oluşturur. Merkeze olan uzaklığı çemberin yarıçapından ...
  • Bu etkileşimde farklı odalarda yer alan hazine sandıklarını açarak hazineye ulaşmaya çalışacaksınız. Bunun için kaynaktan çıkan ışığı farklı konumlara koyacağınız aynalar sayesinde sandık üzerine yönlendireceksiniz. Aynaların üzerlerine düşen ışığın büyük bir kısmını geri yansıtması sayesinde farklı...
  • Canlandırmada eğik düzlemde yukarı çekilen cisim ile düşey olarak yukarı kaldırılan cisim karşılaştırılmaktadır ve eğik düzlemde kuvvetten kazanç sağlanırken yoldan kaybedildiği gösterilmektedir. Bir cismi eğik düzlem kullanarak yukarı çekmek için kullanılan kuvvet aynı cismi di...
  • Bu konu anlatımında, koordinat düzleminde bir şeklin öteleme sonunda oluşan görüntüsü nasıl inşa edilir sorusuna cevap bulabilirsiniz. Öteleme bir şeklin veya nesnenin belirli bir doğrultu veya yönde kaydırılmasıdır. Öteleme sonucunda oluşacak şekil verilen şeklin köşe noktalarının ötelenmiş ...
  • Bu konu anlatımında, farklı kütleli cisimler farklı uzunluktaki eğik düzlemlerle taşınarak kuvvet kazançları incelenecektir. Bir cismi yukarı dikey olarak çıkartırken gereken kuvvet miktarı cismi eğik düzlem yardımıyla taşımak için gereken kuvvetten fazladır. Bu nedenle kuvvetten kazan...
  • Bu konu anlatımında, bir şeklin orijin etrafında saat yönünde veya saatin tersi yönünde dönme hareketi sonucu oluşacak görüntüsü nasıl çizilir sorusunun cevabını bulabilir, bir noktanın orijin etrafında 90 derece, 180 derece, 270 derece ve 360 derece döndürülmesi sonucu bir noktadaki değişimin nasıl...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!