12  sonuç bulundu.
  • Düzlem aynalarda gelme ve yansıma açıları ile ilgili konu anlatımında yüzeyin normalinin nasıl çizildiğini görebilir, gelme açısı ve yansıma açısının nasıl gösterildiğini öğrenebilirsiniz. Işığın aynaya çarptığı noktada, ayna yüzeyinden yüzeye dik olarak çizildiği var sayılan çi...
  • Bu etkileşimde farklı odalarda yer alan hazine sandıklarını açarak hazineye ulaşmaya çalışacaksınız. Bunun için kaynaktan çıkan ışığı farklı konumlara koyacağınız aynalar sayesinde sandık üzerine yönlendireceksiniz. Aynaların üzerlerine düşen ışığın büyük bir kısmını geri yansıtması sayesinde farklı...
  • Bu etkileşimde ilk olarak optik bir daire üzerine belirli bir açıyla yolladığınız ışınların aynaya çarpıktan sonra, daha sonra ise aynı açıyla yollanan ışınların düzlem aynanın farklı noktalarından nasıl yansıyacağını gözlemleyeceksiniz. Yüzeyine gönderilen ışınların nerdeyse tamamını yansıta...
  • Canlandırmada eğik düzlemde yukarı çekilen cisim ile düşey olarak yukarı kaldırılan cisim karşılaştırılmaktadır ve eğik düzlemde kuvvetten kazanç sağlanırken yoldan kaybedildiği gösterilmektedir. Bir cismi eğik düzlem kullanarak yukarı çekmek için kullanılan kuvvet aynı c...
  • Bu konu anlatımında, çemberin nasıl tanımlandığını, çemberin merkez, yarıçap, çap gibi elemanlarını öğrenebilirsiniz. Düzlemdeki bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktaların birleşmesiyle oluşan şekle çember denir. Bir çember merkezindeki nokta ile isimlendirilir. Çemberin üzerindeki bir no...
  • Bu canlandırmayı izleyerek cisimlerin hareketinden dolayı sahip oldukları kinetik enerjinin ısı enerjisine nasıl dönüştüğünü öğrenebilirsiniz. Hareket eden bir cismin yavaşlaması, cismin sahip olduğu kinetik enerjinin azalması anlamına gelir. Bu azalma, kinetik enerjinin sürtünmeden dolayı ısı enerj...
  • Bu alıştırmada aynalar, ayna çeşitleri ve farklı tür aynalarda görüntü oluşumu ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları çözerek bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Aynalar düzlem aynalar ve küresel aynalar olmak üzere iki çeşittir. Küresel aynalar da çukur ve tümsek ...
  • Bu alıştırmada ışığın yansıması ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları çözerek ışığın yansıması hakkındaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Işık ışınlarının bir yüzeye düştüğünde geldiği ortama geri dönmesine yansıma adı verilir. Bir ışık ışını normal ile yaptığı açıya yani gelme açısına e...
  • Bu etkileşimde düzlem, çukur ve tümsek aynalar önündeki cismin aynaya olan uzaklığını değiştirerek aynalarda oluşan görüntülerin özelliklerini inceleyebilirsiniz. Çukur, tümsek ve düzlem aynalarda oluşan görüntünün özellikleri birbirinden farklıdır. Düzlem aynalard...
  • Basit makineler ile ilgili konu anlatımında, basit makine tanımını, basit makinelerin hangi durumlarda kullanıldığını ve basit makine çeşitlerini bulabilirsiniz. Basit makineler, işleri yapmak için uygulanması gereken kuvveti azaltarak o işleri daha kolay yapmamızı sağlayan aletlerdir....

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!