18  sonuç bulundu.
  • Bu interaktif etkinlikte koordinat düzleminde verilen bir şeklin x-eksenine veya y-eksenine göre yansıması nasıl bulunur sorusuna cevap bulabilirsiniz. Etkinlikte şeklinizi kendiniz seçebilir, hangi eksene göre yansımasını bulacağınızı belirleyebilirsiniz. Yansıma doğruya göre simetridir. Bir...
  • Bu interaktif etkinlikte koordinat düzleminde bir şeklin öteleme sonunda oluşan görüntüsü nasıl inşa edilir sorusuna cevap bulabilirsiniz. Etkinlikte şeklinizi kendiniz seçebilir, hangi eksen boyunca ne kadar öteleyeceğinizi belirleyebilirsiniz. Öteleme bir şeklin veya nesnenin belirli bir do...
  • Bu konu anlatımında, koordinat düzleminde bir şeklin öteleme sonunda oluşan görüntüsü nasıl inşa edilir sorusuna cevap bulabilirsiniz. Öteleme bir şeklin veya nesnenin belirli bir doğrultu veya yönde kaydırılmasıdır. Öteleme sonucunda oluşacak şekil verilen şeklin köşe noktalarının ötelenmiş ...
  • Bu konu anlatımında, bir şeklin orijin etrafında saat yönünde veya saatin tersi yönünde dönme hareketi sonucu oluşacak görüntüsü nasıl çizilir sorusunun cevabını bulabilir, bir noktanın orijin etrafında 90 derece, 180 derece, 270 derece ve 360 derece döndürülmesi sonucu bir noktadaki değişimin nasıl...
  • Bu canlandırmada geometrik cisimlerin simetri düzlemleri ile ilgili anlatımı bulabilirsiniz. Bir geometrik cismi, iki tarafında kalan parçalar simetrik olacak şekilde kesen düzlem simetri düzlemi olarak adlandırılır.
  • Bu konu anlatımında, koordinat düzleminde verilen bir noktanın veya bir çokgenin y-eksenine göre yansıması nasıl bulunur sorusunun cevabını bulabilirsiniz. Yansıma doğruya göre simetridir. (a, b) şeklinde bir koordinatın y-eksenine göre yansıması (–a, b) olur. Yani apsis ters işaretlisi olurk...
  • Bu konu anlatımında, koordinat düzleminde verilen bir noktanın veya bir çokgenin x-eksenine göre yansıması nasıl bulunur sorusunun cevabını bulabilirsiniz. Yansıma doğruya göre simetridir. (a, b) şeklinde bir koordinatın x-eksenine göre yansıması (a, –b) olur. Yani apsis değişmezken ordinat t...
  • Bu konu anlatımında, çemberin nasıl tanımlandığını, çemberin merkez, yarıçap, çap gibi elemanlarını öğrenebilirsiniz. Düzlemdeki bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktaların birleşmesiyle oluşan şekle çember denir. Bir çember merkezindeki nokta ile isimlendirilir. Çemberin üzerindeki bir no...
  • Bu alıştırmada çokgenlerin ötelenme sonucu oluşan görüntüleri ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak koordinat düzleminde çokgenlerin ötelenmesi ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Öteleme bir şeklin veya nesnenin belirli bir doğrultu veya yönde kaydırılmasıdır....
  • Bu alıştırmada farklı çokgenlerin x veya y eksenine göre yansıması altındaki görüntülerini bulma ile ilgili sorular bulunmaktadır. Bu soruları yanıtlayarak yansıma ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Yansıma doğruya göre simetridir. Bir şeklin yansıması altındaki görüntüsü bulmak için şekl...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!