11  sonuç bulundu.
  • Anadolu'da yaşamış uygarlıklar ile ilgili konu anlatımında Hititler, Frigler, İyonlar, Urartular, Yunan medeniyeti, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Selçuklular ve Osmanlılar gibi Anadolu uygarlıkları hakkında bilgiler bulabilirsiniz. Anadolu, çok eski çağlardan be...
  • Bu konu anlatımında, Türkiye Selçuklu Devleti Döneminde gerçekleşen I. Haçlı Seferlerinin nedenleri ve I. Haçlı Seferi sırasında meydana gelen gelişmeler ve seferin sonuçları hakkında bilgiler verilmektedir. Dini değerleri ön plana çıkararak Hz. İsa'nın doğum yeri olan ve Müslümanların elinde buluna...
  • Bizans İmparatorluğu ve Türkiye Selçuklu Devleti arasında gerçekleşen Miryokefalon Savaşı ve savaşın sonuçları ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Bizans İmparatorluğu ile 1176 yılında Miryokefalon’da savaşan Selçuklular, Bizans kuvvetlerini bozguna uğratmıştır....
  • Anadolu’nun kapılarının Türklere açılmasında önemli rolü olan ve 1071 yılında Bizans İmparatorluğu ve Büyük Selçuklu Devleti arasında meydana gelen Malazgirt Savaşı’nın nedenleri, savaşın gelişimi ve sonuçları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Malazgirt Savaşı 1071 yılında...
  • Batı Cephesi’nde yapılan savaşlar sonrasında yaşanan olayların veya ortaya çıkan durumların savaş isimleri ile eşlenmesi beklenmektedir. Kurtuluş Savaşı'nın en önemli muharebeleri Batı Cephesi'nde Yunan ordusuna karşı yapılmıştır. Yunanistan Birinci Dünya Savaşı'nda doğrudan doğruya s...
  • II. Haçlı Seferi'nin nedenleri ve sefer sırasındaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Kudüs ve civarını tehlikede görüp  harekete geçen Haçlılar, Anadolu'ya Bizans toprakları üzerinden geçmiş, Eskişehir yakınlarında hem I. Mesut hem de Bizans kuvvetleri tarafınd...
  • Bu alıştırmadaki soruları çözerek, Türkiye Selçukluları döneminde Türklerin siyasal mücadeleleri ve kültürel faaliyetleri hakkındaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. 1071 yılında kazanılan Malazgirt Zaferi ile Anadolu'ya yerleşmeye başlayan Türkler, bu coğrafyada beylikler ve devletler kurmuş...
  • Canlandırmada Osman Bey'in, siyasi ve askerî hedefler açısından Bizans İmparatorluğu ile mücadeleye önem verdiği anlatılmaktadır. Osman Bey'in zamanla birçok bölgeyi kendi topraklarına katarak 1299'da bağımsızlığını ilan ettiği ve Osmanlı Devleti'nin temellerini att...
  • Canlandırmada Osmanlı beyliğinin kuruluşu ve genişleme süreci Osman Gazi, Ertuğrul Gazi ve de Şeyh Edebali ile ilgili bilgiler verilerek anlatılmaktadır. Osmanlı İmparatorluğunun temelleri Osman Gazi tarafından atılmuştır. Osman Bey, bulundukları bölgenin koşullarından ve Şeyh Edepali'ni...
  • İstanbul’un Fethi ile ilgili konu anlatımında, İstanbul’un fethedilmesinin nedenleri, İstanbul’un nasıl fethedildiği ve İstanbul’un fethedilmesinin sonuçları ile ilgili bilgiler edinebilirsiniz. Osmanlı Devleti sınırları içinde Bizans imparatorluğuna ait bir toprak olması Osmanlı topra...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!