2  sonuç bulundu.
  • Birim küplerin birleşmesiyle oluşan çok küplülerle  farklı yapılar oluşturabiliriz. Bu konu anlatımını izleyerek birim küpleri tanıyabilir sonra da nasıl farklı yapılar oluşturulabileceğini öğrenebilirsiniz.  Birim küpler kullanılarak...
  • Bu alıştırmada çok küplülerle oluşturulan yapıların kodlarının ne olduğu  ve kodu verilen yapıların görünümlerinin nasıl olduğu ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak çok küplülerle yapı oluşturma ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Çok küpl...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!