11  sonuç bulundu.
  • Bu alıştırmada araştırma sorusunun nasıl yazıldığı ve yazılırken nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak araştırma soruları üretme konusu ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz....
  • Araştırma sorusu oluşturma ile ilgili konu anlatımında bir problemin belirlenmesi için anketi oluşturan araştırma sorusunun nasıl yazılacağını görebilirsiniz. Araştırma sorularını çevremizdeki problemler hakkında veri toplamak için hazırlar...
  • Bu alıştırmada hangi yöntemlerle veri toplandığı ve sıklık tablosu, sütun grafiği ve ağaç şemasının nasıl oluşturulduğu ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak veri toplama ve düzenleme ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebili...
  • Uygun araştırma sorusu belirleme ile ilgili konu anlatımında bir araştırma için soru hazırlarken nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğrenebilirsiniz. Veri toplarken kullanılan araştırma sorularının, ihtiyaç duyulan verilere yönelik olması ge...
  • Veri toplama ve seçme konu anlatımında, veri toplama araçlarının nasıl kullanıldığını örnekleriyle görebilirsiniz.  Bir konu hakkında araştırma yaparken görüşme, anket, gözlem veya deney yoluyla ya da hazır veri içeren kaynakları kullanarak...
  • Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapma ile ilgili konu anlatımında Aylin ile öğretmeni arasındaki konuşmayı dinleyerek bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak nasıl araştırma yapılacağını öğrenebilir, hipotez oluşturma,
  • Bu interaktif etkinlikte arkadaşlarının piknik yapılacak yer, yiyecek ve içecek ile ilgili tercihlerini öğrenmek için veri toplayacak ve seçeneklere verilen oyları bir çetele tablosu halinde göstereceksin. Daha sonra, her bir seçenekteki verileri kullanarak sıklık tablosu...
  • Sıklık tablosu ile ilgili konu anlatımında çetele ve sıklık tablosunun nasıl oluşturulacağını öğreneceksiniz. Verilerin olma sıklığını çetele tablosu ile kaydedebiliriz. Çentikleri beşerli beşerli gruplayarak çetele tablosunda yer alan verileri daha kolay sayabiliriz. Çetele tab...
  • Bu konu anlatımında günlük hayat örneği kullanılarak örneklemin ne olduğunu, örneklemin önemini ve oluşturulma tekniğini bulabilirsin. Belli bir konuda bir grubun görüşünün ne olduğunu belirlemek için üzerinde araştırma veya deney yapılacak grup örneklem olarak isimlendirilir.
  • Bu interaktif etkinlikte aynı konudaki iki farklı veriyi karşılaştırabilmek için ikili sütun grafiği oluşturacak ve oluşturduğunuz grafiğe göre bir çıkarımda bulunarak, verilere dayalı en uygun kararı vereceksiniz. Sütun grafiği oluşturma, verileri birbirleriyle ka...

Kendi Sınıfında Vitamin’in tüm özelliklerini 3 gün boyunca

Ücretsiz Dene!

Öğrenci dediğin Vitamin'li olur.
8,90 TL'den başlayan fiyatlarla

Hızlı Satın Al!
Vitamin 5. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı