10  sonuç bulundu.
  • Seri bağlı devrelerin özelliklerinin anlatıldığı bu etkinlikte pil, ampul, devre anahtarı gibi devre elemanlarını kullanarak basit seri bağlı devreler kurabilir; kurduğunuz devreleri kontrol edebilirsiniz. Birden fazla ampulün ya da direncin uç uca eklenerek akımın izleye...
  • Bu alıştırmadaki soruları cevaplayarak seri ve paralel bağlı elektrik devrelerinin özellikleri ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Bir devrede birden fazla ampulün uç uca eklenerek akımın izleyebileceği tek bir yol meydana getirecek şekilde bağlanmasına...
  • Paralel bağlı devrelerin özelliklerinin anlatıldığı bu etkinlikte pil, ampul, devre anahtarı gibi devre elemanlarını kullanarak basit paralel bağlı devreler kurabilir; kurduğunuz devreleri kontrol edebilirsiniz. Birden fazla ampulün ya da direncin uçlarının birleştirilip ...
  • Bu konu anlatımında, seri bağlı devrelerde ampullerin parlaklıklarının ele alındığı bu canlandırmayı izleyerek ampul parlaklıklarının hangi durumlarda nasıl değiştiğini öğrenebilirsiniz. Seri bağlı ampullerin bulunduğu bir devrede ampullerin sayısı arttıkça ...
  • Paralel bağlı devrelerde ampullerin parlaklıklarının ele alındığı bu canlandırmayı izleyerek ampul parlaklıklarının ekleme ve çıkarmalardan nasıl etkilendiğini öğrenebilirsiniz. Bir devrede paralel bağlı özdeş ampuller eşit parlaklıkta ışık verir. Devredeki ...
  • Canlandırmayı izleyerek direnç ve ampul parlaklığı arasındaki ilişkiyi, reostaların çalışma prensibi ve reostalar yardımıyla ampul parlaklığının nasıl değiştirildiği hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Reosta, sürgüsünü hareket ettirdiğimizde içindeki iletkenin boyunu, d...
  • Seri bağlı devrelerde dirençlerin üzerlerinden geçen akım ve dirençlerin gerilim değerleri ile ilgili bilgi edinebilirsiniz. Birden fazla ampulün ya da direncin uç uca eklenerek akımın izleyebileceği tek bir yol meydana getirecek şekilde bağlanmasına seri bağlama denir....
  • Paralel bağlı devrelerde paralel kollar üzerinden geçen akım ve dirençlerin gerilim değerleri ile ilgili bilgi edinebilirsiniz. Birden fazla ampulün ya da direncin uçlarının birleştirilip akımın izleyeceği birden fazla yol oluşturacak şekilde bağlanmalarına paralel...
  • Seri ve paralel bağlı devrelerde bulunan ampullerin parlaklılarının incelendiği bu anlatımda farklı dirençlere sahip ampullerin dirençleri ile parlaklıkları arasındaki ilişkiyi öğrenebilirsiniz. Seri bağlı ampullerde, ampulün direnci ile parlak...
  • Bu alıştırmadaki soruları çözerek akım ve gerilim ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Bir elektrik devresinde akımın oluşması için devrede bir enerji kaynağının bulunması gerekir. Devreye bağlanan enerji kaynağı sayesinde elektronlar titreşim hareketi yapar ve bu hareketin so...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!