901  sonuç bulundu.
  • Bu alıştırmada verilen cümlelerden okundan metinden çıkarılabileceklerin belirlenmesi istenmektedir.
  • Bu konu anlatımında, Türk ordularının tarih boyunca gösterdiği değişim ve gelişim hakkında bilgi edinebilirsiniz. Orta Asya’da kurulan ilk Türk devleti olan Asya Hun Devleti’nin hükümdarı Mete Han, Orduya Onluk Sistemi getirdi. Türk Devletleri’nde ordu teşkilatlanmasında ıkta sistemi de kullanıldı. ...
  • Bu alıştırmada tatil ve gezilerle ilgili görselleri, görselleri ifade eden cümlelerle eşleştirebilirsiniz.  Vacation - 6. Ünite
  • Canlandırmada belgesiz zamirlerin tanımı yapılarak örnek üzerinden açıklanmaktadır. İsimlerin yerini belirsiz bir şekilde karşılayan zamirlere belgesiz zamir adı verilir.
  • Isı yalıtkanı ile ilgili konu anlatımında ısı yalıtımı tanımını öğrenebilir, ısı yalıtımının nerelerde yapıldığı görebilirsiniz. Isı yalıtkanı maddeler ile ısı akışını yavaşlatılarak maddelerin ya da ortamın sıcaklığının belirli bir süre korunmasına ısı yalıtımı denir. 
  • “Dolaşım Sistemi Sağlığını Koruma Yolları” ile ilgili konu anlatımında kalp ve damar rahatsızlıklarından korunmak için neler yapılması gerektiğine dair bilgiler bulabilirsiniz. Dolaşım sistemimizin sağlığını korumak için sigara, alkol ve uyuşturucu gibi zararlı maddelerden uzak durmalıyız. De...
  • Bu anlatımda birden fazla insan tarafından hareket ettirilen bir aracın, toplam kuvveti tek başına uygulayabilecek tek bir kişi tarafından da hareket ettirilebileceği, birden fazla kuvvetin etkisini gösterebilen tek kuvvete ”bileşke kuvvet” denildiği anlatılmaktadır. Birden fazla kuvvetin birlikte y...
  • Orta Asya Türk devletlerinde yılın farklı zamanlarında yapılan törenlerden bahsedilmektedir. Ayrıca günümüzde yapılan törenlerdeki gelenek ve görenekler de anlatılmaktadır.
  • Bu alıştırmada günlük hayatta karşılaştığımız örüntüleri ya da şekil örüntüleri sayı örüntüsüne nasıl çevireceğimizle ve bu örüntülerin kuralını nasıl belirleyebileceğimizle ilgili sorular yer almaktadır. Bunun yanı sıra kuralı verilen bir örüntünün belirli bir adımındaki sayıyı nasıl bulabileceğini...
  • Sayma pullarını kullanarak tam sayılarla toplama işleminin nasıl yapılacağını görebileceğin gibi farklı örnekler üzerinde pratik yapabilirsiniz.  İki pozitif tam sayının toplamı pozitif, iki negatif tam sayının toplamı ise negatiftir.  Ters işaretli iki tam sayıyı toplarken, pozitif sayının mutlak d...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!