844  sonuç bulundu.
  • Bu konu anlatımında alan ölçerken kullandığımız birimlerin neler olduğunu ve bu birimleri birbirine nasıl dönüştürebileceğinizi göreceksiniz. Temel alan ölçme birimi metrekaredir. Metrekareden büyük alan ölçme birimleri dekametrekare, hektometrekare ve kilometrekaredir. Metrekareden daha küçük alan ...
  • Bu alıştırmada Dünyanın katman modeli ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak Dünyanın katmanları hakkındaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.  Dünyamızın Katman Modeline göre Dünya, hava küre (atmosfer), taş küre (yer kabuğu), su küre, ateş küre (magma) ve ağır küre (çekirdek) ...
  • Noktalı kağıt üzerinde verilen üçgenlerin yüksekliklerini belirleyeceğiniz bu interaktif etkinlikle  farklı üçgenlerin yüksekliklerini çizme konusunda sorular çözebilirsiniz. Yükseklik, üçgenin bir köşesi ile karşı kenarı arasındaki en kısa uzaklıktır. Dik açılı üçgenlerde kenarlar birbirine dik old...
  • Farklı üçgenlerde yüksekliklerin nasıl oluşturulduğunun anlatıldığı bu konu anlatımını izleyerek dar açılı, dik açılı ve geniş açılı üçgenlere yükseklik çizmeyi öğrenebilirsiniz. Üçgenlerde bir köşeden karşı kenara dik olarak çizilen doğru parçasına yükseklik denir ve diğer geometrik şekillerde oldu...
  • Ateş küre ve ağır küre ile ilgili konu anlatımında bu katmanların özelliklerini öğrenebilirsiniz. Ateş küre, yer kabuğunun hemen altında bulunur. İçerisindeki maddeye magma denir. Ağır küre, Dünya’nın merkezindeki katmandır. Çekirdek olarak ta adlandırılır.
  • Bu interaktif etkinlikte paralelkenarın alan bağıntısını kullanarak bir üçgeninin alanının nasıl hesaplanacağını öğrenebilirsiniz. Üçgenin alanını veren bağıntıyı oluşturmak için alanını hesaplamayı bildiğimiz şekillerden yararlanabiliriz. İki tane eş üçgenin birleşmesiyle oluşan paralelkenarın alan...
  • Verilen üçgenlerin alanlarını hesaplayacağınız bu etkinlikte farklı üçgenlerle karşılaşarak bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Üçgenin bir kenarının uzunluğu ile o kenara ait yüksekliğin uzunluğunun çarpımının yarısı üçgenin alanını verir.
  • Atmosfer ile ilgili konu anlatımında bu katmanın özelliklerini öğrenebilirsiniz. Yaşamımızı devam ettirmemiz için gereken oksijeni de bulunduran hava küre, taş küre ve su küre ile temas halindedir ve Dünya’mızın etrafını uzay boşluğuna kadar sarar.

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!