799  sonuç bulundu.
  • Bu alıştırmada zaman ölçü birimleri, zaman ölçü  birimleri ile toplama ve çıkarma işlemleri yapma ve problem çözme ile ilgili sorular bulunmaktadır. Bu soruları yanıtlayarak zamanı ölçme ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz Zamanı ölçmek için saat, dakika, saniye, gün, ay ve yıl gibi ölçü bi...
  • Toplumu oluşturan temel unsurlardan birisi olan gruplardan, grupların özelliklerinden, üye olunan gruplardaki hedeflerden ve grup çalışmasının öneminden bahsedilmektedir. Toplumu oluşturan çeşitli unsurlar vardır. Bireyler, gruplar ve kurumlar toplumu oluşturan unsurlardır. İnsanlar temel ihtiyaçlar...
  • Bu konu anlatımında, Türk Bayrağının milletimizin için önemini öğrenebilirsiniz. Bunun dışında bayrağımızın tarihi hakkında da bilgiler bulabilirsiniz. Bayrak, devletlerin bağımsızlık sembollerinin en önemlisidir. Bizim bayrağımız ay yıldızlı al bayraktır. 29 Mayıs 1936 tarihinde çıkar...
  • Farklı besin örneklerinin verildiği bu interaktif etkinlikte, besinleri kaynağına, görevlerine ve içeriğine göre sınıflandırabilirsiniz. Besinler elde edildikleri kaynağa göre hayvansal kaynaklı ve bitkisel kaynaklı besinler olmak üzere iki gruba ayrılır. Görevlerine göre ise be...
  • Bu alıştırmada farklı geometrik şekillerin alanlarını hesaplama ile ilgili verilen soruları yanıtlayarak konu ile ilgili öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz. Farklı geometrik şekilleri alanları, alanlarının nasıl hesaplandığı biinen şekillerden faydalanılarak bulunabilir.
  • Ünlem işareti, kısa çizgi ve tırnak işareti kullanılırken uyulması gereken kurallar anlatılmaktadır. Noktalama işaretlerini kullanırken uymamız gereken bazı kurallar vardır. Bu kurallardan biri ünlem işaretinin seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra koyulmasıdır.
  • Bazı canlıların dalabildikleri derinlikleri gösteren sütun grafiğinin yer aldığı bu konu anlatımında, grafikteki bilgileri yorumlayarak ilginç bilgiler öğrenebilirsiniz. Verilerin dikey veya yatay sütunlarla temsil edildiği bir gösterim yöntemi olan sütun grafiklerinde sütun yükseklikleri, temsil et...
  • Bu canlandırmayı izleyerek çevre sorunların giderilmesi için yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Çevre sorunlarının giderilmesi için bilinçsiz tüketim, plansız üretim, düzensiz kentleşme, doğal kaynakların aşırı tüketilmesi gibi faaliyetlerden kaçınılmalıdır.
  • Körebe oyununun aşamalarının sıralanması istenmektedir. Körebe, yaygın olarak oynanan bir oyundur. Oyunda körebe olarak adlandırılan oyuncunun gözleri bir bez parçası ile bağlanır. Oyun sırasında oyuncular körebenin etrafında dolaşırlar. Gözleri kapalı olan körebe onları yakalamaya çalışır. Birini y...
  • Önem belirten anlatımların neler olduğuna anlatılmaktadır. Konuşup yazarken önemli olanı vurgulamak için; okuyup dinlerken ise önemi vurgulanmışa dikkat çekmek için kullanılan ifadelerdir. Bu ifadeler: başlıca, daha iyi, özellikle, en iyisi, en kötüsü, en az, daha kötü vb.

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!