792  sonuç bulundu.
  • Toprak çeşitleri ile ilgili konu anlatımında toprak çeşitlerini öğrenebilir, toprak çeşitlerinin kullanım alanlarını görebilirsiniz. Topraklar bileşenlerine göre killi, kumlu, kireçli ve humuslu toprak olarak sınıflandırılır. Toprağın yapısına ve özelliklerine göre kullanım alanları da farklılık gös...
  • Bu konu anlatımında, çokgenlerin temel elemanları olan kenar, köşe iç açı ve köşegeni öğrenebilir ve şekil üzerinde görebilirsiniz. Çokgenlerin temel elemanları, kenar, köşe, iç açı ve köşegendir. Bir çokgeni oluşturan doğru parçalarından herbirine çokgenin kenarı denir. Çokgenleri ol...
  • Bu konu anlatımında dinlediklerimizi doğru anlamak için yapılması gerekenleri ve dinleme kurallarının neler olduğunu öğrenebilirsiniz. Dinlerken dinleme kurallarını bilmek ve bu kuralları başkalarının konuşmalarını dinlerken uygulama hayatın her alanında önemlidir.
  • Cumhuriyetin ilanından sonraki dönemde ülkemizde tarım, sanayi ve sağlık alanlarında yapılan yenilikler hakkında bilgilere yer verilmektedir. Cumhuriyetin ilanından sonraki dönemde ülkemizde tarım, sanayi ve sağlık başta olmak üzere çeşitli alanlarda yenileşmeye ihtiyaç vardı. Bu amaçla bu alanlarda...
  • Bu interaktif etkinlikte verilen ondalık gösterimlerde işaretli olan rakamın basamak adını belirledikten sonra basamak değerini bulabilirsiniz. Ondalık gösterimde virgül solu sayının tam, sağı sayının kesir kısmını ifade eder. Tam kısımda basamak adları ve değerleri doğal sayılarda olduğu gibidir. K...
  • Eskiden de insanlar uzunlukları ölçmek için kulaç, karış ve parmak gibi ölçü birimleri kullanırlardı. Fakat bu uzunluklar kişiden kişiye değişebildiğinden bazı karışıklıklara yol açabiliyordu. Uzunlukların herkese aynı şeyi ifade etmesi için standart ölçme birimleri kullanılır. Bu konu anlatımını iz...
  • Günlük hayat örneği kullanılarak elde edilen 8 basamaklı sayıların basamak veya bölüklerinde sıfır olduğunda sayının nasıl okunacağı anlatılmaktadır. Bir doğal sayının basamak değeri sıfır olan basamak veya bölükleri okunmaz.
  • Günlük hayatımızda sıkça kullandığımız mutfak eşyalarının yer aldığı bu etkinlikte maddelerin ışığı geçirme durumlarını test ederek maddeleri sınıflandırabilirsiniz. Maddeler ışığı geçirme durumlarına göre; saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddeler olarak sınıflandırılır.
  • Afet kavramı hakkında bilgi verilerek, ülkemizde görülen başlıca afetlerden bahsedilmektedir. Büyük oranda veya tamamen insanların kontrolü dışında gerçekleşen bu tehlikeli olaylar afet olarak adlandırılır. Deprem, heyelan, çığ, sel, erozyon ve orman yangını ülkemizde görülen, can ve m...
  • Birim kesirlerin sayı doğrusunda gösterimi ile ilgili interaktif etkinlikte, paydanın değişimiyle birim  kesrin sayı doğrusundaki yerinin değişimini gözlemleyebilirsiniz. Bir bütünün bölündüğü parçalar sayı doğrusunda gösterildiğinde bu bütünün birim kesri sıfırdan sonraki ilk parçadır.

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!