689  sonuç bulundu.
  • Bu alıştırmada araştırma planı hazırlama, bilgi kaynaklarının bulunması, sınıflandırılması ve bilgi hırsızlığı hakkında sorular yer almaktadır. Bu soruları cevaplandırarak araştırma sırasında dikkat etmen gerekenler hakkında kendini değerlendirebilirsin.
  • Canlandırmada yaya kütlesi bilinen farklı cisimleri sırasıyla asıp yayda meydana getirdikleri uzama miktarları tabloya işlenmekte ve yaya asılan kütlesi bilinmeyen cismin uzama miktarına bakarak kütlesi bulunmaktadır. İçlerinde bulunan yay sayesinde uçuna asılan kütleye uygulunan kuvveti ölçmeye yar...
  • Bu konu anlatımında, doğal güzellik kavramı açıklanmakta ve ülkemizdeki doğal güzellikler hakkında bilgiler verilmektedir. Doğal varlıklar, insan müdahalesi olmaksızın zaman içinde gerçekleşen doğa olayları sonucunda meydana gelirler. Ülkemiz eşsiz doğal güzelliklere sahiptir. Sahip olduğumuz bu var...
  • Bu konu anlatımında, yer altı ve yer üstü sularının kullanım alanlarından bahsedilmektedir. Yer altı suları sıcak ya da soğuk olabilir. Örneğin yerin derinliklerinden geçerek gelen yer altı suları sıcakken daha yukarıdaki kaynaklardan gelen yer altı suları soğuktur. Soğuk olan yer altı suları içme s...
  • Üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemi yapılmaktadır. Üç basamaklı iki doğal sayıyı çarparken işleme ikinci çarpanın birler basamağı ile ilk çarpanı çarparak başlanır. Daha sonra onlar ve yüzler basamakları ile devam edilir. Elde edilen çarpımlar birer basamak sola kaydırılarak alt alta yazılı...
  • Devre şeması ile ilgili konu anlatımında devre elemanlarının sembolleri kullanılarak devre şemasının nasıl çizildiğini öğrenebilirsiniz. Devre elemanlarının sembolleri kullanılarak devre şeması çizilebilir. Devre sembolleri kullanılarak çizilen devre şemaları sayesinde elektrikli ve elektronik cihaz...
  • Bu canlandırmada israf ve tasarruf kavramları örnekler üzerinden anlatılmakta, tasarruf etmek için neler yapılabileceğinden bahsedilmektedir. Bir defter yaprağının bir kısmını karaladıktan sonra buruşturup bir kenara atabilir, attığımız kâğıt miktarının önemsiz olduğunu düşünebiliriz. Buna benzer şe...
  • Bu interaktif etkinlikte sindirim kanalı organlarını modelde doğru yerlerine yerleştireceksiniz. Sindirim organları vücudumuzda sindirim kanalında yer alır.Bu organlar ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak ve kalın bağırsak şeklinde sıralanabilir.
  • Bu konu anlatımında, ülkemizdeki sivil toplum kuruluşları ve bu kuruluşların faaliyet alanları hakkında bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca vakıf, dernek ve sendika arasındaki farkların neler olduğunu öğrenebilirsiniz. Ülkemizde devlet kurumları dışında toplumsal ihtiyaçların karşılanması iç...
  • Saati ve günlük rutin işleri söylemek için ”geniş zaman”da (simple present tense) kullandığımız gramer yapılarını ve kelimeleri bu alıştırma ile tekrar edebilirsiniz. Görsellere bakıp bu görselleri ifade eden cümleleri her boşluğa bir kelime gelecek şekilde uygun kelimeleri yazarak tamamlayabilirsin...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!