7  sonuç bulundu.
  • Bu alıştırmada verilen mektupların türlerinin belirlenmesi istenmektedir.
  • Bu alıştırmada Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’a yazdığı mektubun okunup bu mektuptan hareketle mektubun özelliklerinin belirlenmesi istenmektedir.
  • Canlandırmada mektup türünün tanımı yapılarak, mektup çeşitleri ve onların özellikleri anlatılmaktadır. Birbirinden farklı yerdeki kişiler ya da kurumlar arasında özel ya da resmi iletişimi sağlayan yazı türüne mektup adı verilir. Mektuplar; özel mektup, resmi mektup (dilekçe) ve iş mektubu olarak g...
  • Canlandırmada mektubun tanımı yapılarak mektup türlerinden biri olan özel mektupların özellikleri açıklanmaktadır. Uzakta bulunan herhangi birine gönderilen ya da kamu kuruluşları arasında haberleşmeyi sağlayan yazı türüne mektup adı verilir. Mektuplar özel mektuplar, edebi mektuplar, resmi ve iş me...
  • Yeni kurulan Türk devleti için bestelenmek üzere yazılması istenen şiir konusunda açılan yarışma ve bu yarışmaya ünlü şair Mehmet Akif Ersoy'un katılmasını sağlamak için yapılan görüşmeler anlatılmaktadır. Büyük Millet Meclisi, halkın moralini yükseltecek ve Millî Mücadele'ye katılı...
  • Ünlem işareti, kısa çizgi, eğik çizgi ve kesme işaretinin nerlerde kullanıldıklarını ve bunlara verilen örnekleri bulabilirsin. Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra ayraç içinde ünlem işareti, kelimeler arasında “–den… -a, ve, ila, arasında” anlamlarını vermek ...
  • İstiklal Marşı'nın milli marş olarak kabulü ile ilgili süreç anlatılmaktadır. Büyük Millet Meclisi, halkın moralini yükseltecek ve Millî Mücadele'ye katılımı artıracak bir millî marş yazılması çalışmalarını başlatmıştır. Yarışmaya 700'den fazla eser katılmıştır. Ancak bu eserler arası...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!