12  sonuç bulundu.
  • Bu canlandırmada birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler ve bu denklemlerdeki bilinmeyenlerini bulabilmek için uygulanacak çözüm adımlarını bulabilirsiniz. “a” sıfırdan farklı olmak üzere, “ax+ b=0” şeklindeki denklemlere birinci dereceden bir bilinmeyenli...
  • Birinci dereceden iki bilinmeyenli bir denklemler tanımlanmaktadır. Birinci dereceden iki bilinmeyenli bir denklemlerin genel gösterimi yapılarak katsayılar ve değişkenler tanımlanmaktadır. Ardından katsayılara değer verilerek bir denklem oluşturulmakta ve bu...
  • Bu interaktif etkinlikte denklem nasıl kurulur sorusuna cevap bulacaksınız. Verilen problemlerdeki yazılı ifadeleri cebirsel ifadelere cevirerek uygun denklemleri kurabilirsiniz. Denklem kurarken bulunmak istenen değer için bir bilinmeyen seçilir ve verilen ifadeler cebirsel ifa...
  • Bu interaktif etkinlikte bir problemi çözmek için denklem kuracaksınız. Ardından, bu denklemi sağlayan değerin nasıl bulunduğunu görebilirsiniz. İçinde bilinmeyen bulunan eşitliğe denklem denir. Denklem kurarken problemde verilenler cebirsel ifade olarak yazılır. Ardından...
  • Bu interaktif etkinlikte yükleme sonrası dengede tutmaya çalışacağınız gemi yardımıya eşitlik ve denklem arasında nasıl bir ilişki vardır sorusuna kolayca cevap bulabilirsiniz. Ayrıca bir bilinmeyenli bir denklemde bilinmeyen değerin nasıl bulunduğunu görebilirsiniz. Bir eşitlikte deği...
  • Bu alıştırmada birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem çözme ile ilgili sorular yer almaktadır.Bu soruları yanıtlayarak, birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem çözme ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. “a” sıfırdan farklı olmak üzere, “ax+ b=0” şeklindeki...
  • Bu interaktif etkinlikte verilen denklemi sağlayan değeri belirleyeceksiniz. Denklemin çözümü sırasında hangi adımda hata yapıldığını belirleyerek çözümün doğru yapıldığı adımları görebilirsiniz. İçinde bilinmeyen olan eşitliğe denklem denir. Denklem çözerken eşitliğin he...
  • Bu konu anlatımında birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem nasıl çözülür sorusuna örnek çözümleri inceleyerek cevap bulabilirsiniz. a + 2 = 5 şeklindeki denklemlere birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler denir. Böyle bir denklemi çözmek için eşitl...
  • Bu alıştırmada denge durumu ve eşitlik ile eşitlik ve denklem arasındaki ilişki ve birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem çözme ile ilgili sorular yer almaktadır.Bu soruları yanıtlayarak, denge durumu, eşitlik, denklem ve denklem çözme ile ilgili bilgilerinizi ...
  • Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ile ifade edilebilecek bir günlük hayat probleminin çözümünü bulabilirsiniz. Problem çözerken denklemler kullanılabilir. Problemdeki bilinmeyen için bir harf seçildikten sonra bu harf kullanılarak problemdeki yazılı ifadeler cebirsel if...

Kendi Sınıfında Vitamin’in tüm özelliklerini 7 gün boyunca

Ücretsiz Dene!

Öğrenci dediğin Vitamin'li olur.
8,90 TL'den başlayan fiyatlarla

Hızlı Satın Al!