7  sonuç bulundu.
  • Bu canlandırmada birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler ve bu denklemlerdeki bilinmeyenlerini bulabilmek için uygulanacak çözüm adımlarını bulabilirsiniz. “a” sıfırdan farklı olmak üzere, “ax+ b=0” şeklindeki denklemlere birinci dereceden bir bilinmeyenli...
  • Bu interaktif etkinlikte denklem nasıl kurulur sorusuna cevap bulacaksınız. Verilen problemlerdeki yazılı ifadeleri cebirsel ifadelere cevirerek uygun denklemleri kurabilirsiniz. Denklem kurarken bulunmak istenen değer için bir bilinmeyen seçilir ve verilen ifadeler cebirsel ifa...
  • Bu interaktif etkinlikte bir problemi çözmek için denklem kuracaksınız. Ardından, bu denklemi sağlayan değerin nasıl bulunduğunu görebilirsiniz. İçinde bilinmeyen bulunan eşitliğe denklem denir. Denklem kurarken problemde verilenler cebirsel ifade olarak yazılır. Ardından...
  • Bu alıştırmada birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem çözme ile ilgili sorular yer almaktadır.Bu soruları yanıtlayarak, birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem çözme ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. “a” sıfırdan farklı olmak üzere, “ax+ b=0” şeklindeki...
  • Bu interaktif etkinlikte verilen denklemi sağlayan değeri belirleyeceksiniz. Denklemin çözümü sırasında hangi adımda hata yapıldığını belirleyerek çözümün doğru yapıldığı adımları görebilirsiniz. İçinde bilinmeyen olan eşitliğe denklem denir. Denklem çözerken eşitliğin he...
  • Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ile ifade edilebilecek bir günlük hayat probleminin çözümünü bulabilirsiniz. Problem çözerken denklemler kullanılabilir. Problemdeki bilinmeyen için bir harf seçildikten sonra bu harf kullanılarak problemdeki yazılı ifadeler cebirsel if...
  • Bu alıştırmada birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler ile çözülebilecek problemleri bulacaksınız. Bu soruları yanıtlayarak, birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler ile ilgili verilen problemleri çözebilir, bu konu ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz....

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!