31  sonuç bulundu.
  • Bu interaktif etkinlikte bir 30° - 60° - 90° üçgeni oluşturarak, 30° ve 60° derecenin sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant değerlerini bulmayı öğreneceksiniz. Bir eşkenar üçgenden faydalanılarak elde edilen bir 30° - 60° - 90° üçgeninde 30° ve 60° derecenin trigonometrik değerlerini kola...
  • Bu interaktif etkinlikte bir 45° - 45° - 90° üçgeni oluşturarak, 45° derecenin sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant değerlerini bulmayı öğreneceksiniz. Bir kareden faydalanılarak elde edilen bir 45° - 45° - 90° üçgeninde 45°  derecenin trigonometrik değerlerini kolayca hesaplayabiliriz. 
  • Bu konu anlatımında, bir şeklin orijin etrafında saat yönünde veya saatin tersi yönünde dönme hareketi sonucu oluşacak görüntüsü nasıl çizilir sorusunun cevabını bulabilir, bir noktanın orijin etrafında 90 derece, 180 derece, 270 derece ve 360 derece döndürülmesi sonucu b...
  • Bu alıştırmada çokgenlerin orijin etrafında saat yönünde veya saatin tersi yönünde döndürülmesi sonucu oluşan görüntüleri ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak koordinat düzleminde çokgenlere dönme hareketi uygulanması ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Bir çokgenin ...
  • Sesin havada yayılma hızı ve yıldırım çakmasının ardından sesin gözlemciye ne kadar sürede ulaştığı verilerek; yıldırım çakmasının gözlemciden ne kadar uzakta oluştuğunun hesaplanması istenmektedir. Yağmurlu bir günde şimşek çaktığında önce şimşeği görür, bir süre sonra gök gürültüsünü duyarız. Gök ...
  • Bu interaktif etkinlikte, temel çarpanlara ayırma teknikleriyle ikinci ve üçüncü dereceden cebirsel ifadelerin nasıl çarpanlarına ayrıldığını öğrenebilirsin. Ayrıca ortak çarpan, tam kare, iki kare farkı ve baştaki ve sondaki terimin çarpanlarından yararlanma olmak üzere dört farklı çarpanlar...
  • Sakarya Savaşı’nın kimleri nasıl etkilediği belirlenmektedir. Sakarya Savaşı, Türk ordusu için tam bir zaferle sonuçlanmıştır. Zaferin ardından TBMM, üstün başarısından dolayı Mustafa Kemal Paşa'ya “Gazi” unvanı ve “Mareşal” rütbesi vermiştir. Sakarya Zaferi, dış politikada da önemli siyasî son...
  • Bu canlandırmada birinci dereceden iki bilinmeyenli doğrusal eşitsizlikler ile ilgili anlatımı bulabilirsiniz. Eşitsizliklerin grafiği çizilirken, eşitsizlikte < ya da > sembolleri kullanılıyorsa doğru noktalı çizgi olarak, ≤ ya da ≥ sembolleri varsa düz bir çizgi ile gösterilir.
  • Bu konu anlatımında, dik üçgendeki açıların trgionometrik değerleri arasındaki ilişkiyi öğreneceksiniz. Tümler açılardan birinin sinüs değeri, diğer açının sinüsüne ve tanjantı diğer açının kotanjantına eşittir.
  • Bu alıştırmada, bir üçgendeki dar açıların trigonometrik değerlerini hesaplama ve bu trigonometrik değerler arasında ilişki kurmayı gerektirecek sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak, dik üçgendeki trigonometrik oranlar ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Bir üçgende dik açının ...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!