108  sonuç bulundu.
  • Bu etkileşimli alıştırmada resimlerde verilen tarihi ve doğal güzelliklerin hangi şehirlerde olduğu harita üzerinde belirlenmektedir. Tarihî eserler bakımından oldukça zengin bir mirasa sahip olan ülkemiz, eşsiz doğal güzellikleri de bünyesinde barındırmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, tarihî güzellik kavramı açıklanmakta ve ülkemizdek tarihî güzelliklere ait bilgilere yer verilmektedir. Tarihî eserler, geçmişte yaşamış insanlar tarafından yapılmış yapılardır. Anadolu, tarihî eser bakımından oldukça zengin bir mirasa sahip bi...
  • Bu konu anlatımında, Cumhuriyet'in ilk yıllarında ülkemizde ekonomi alanında yaşanan gelişmeler ve İkinci Dünya Savaşının ülkemiz ekonomisine etkileri hakkında ayrıntılı bilgiler edinebilirsiniz. Lozan Barış Antlaşması ile siyasi olarak bağımsızlığını elde eden Türk milleti...
  • Ülkemizde cumhuriyetin ilk yıllarında eğitim ve öğretim alanında gerçekleştirilen yenilikler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabilirsiniz. Cumhuriyetin ilk yıllarında eğitim-öğretim alanında gerçekleştirilen yeniliklerle halkımızın eğitim seviyesini yükseltmek için büyük çaba harcanmışt...
  • Bu konu anlatımında, Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren ülkemizin ulaşım politikalarında yaşanan değişim hakkında ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz. Kurtuluş Savaşı sonrasında ülkemizdeki ulaşım faaliyetlerinin geliştirilmesine hız verildi. 1950 yılına kadar ülkemizdeki...
  • Cumhuriyet'in ilanından sonraki dönemde ülkemizde kitle iletişimi alanında meydana gelen gelişmeler hakkında bilgiler edinebilirsiniz. Mustafa Kemal Atatürk, gerek Kurtuluş Savaşı sırasında gerekse Kurtuluş Savaşı sonrasında kitle iletişimine büyük önem vermiştir. Kurtuluş Savaşı sonrası...
  • Ülkemizdeki tarihi ve doğal yerlerin özellikleri ile ilgili bilgiler doğru yanlış ve eşleştirme soruları ile sınanmaktadır. Doğal varlıklar, insan müdahalesi olmaksızın zaman içinde gerçekleşen doğa olayları sonucunda meydana gelirler. Ülkemiz eşsiz doğal güzellikl...
  • Ülkemizde radyo ve televizyon yayınlarının başlamasıyla ilgili süreç hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. 
  • Bu canlandırmada Türkiye'de yer alan ortak miras ögelerine ait örnekleri bulabilirsiniz. Geçmişi oldukça eskiye uzanan ve çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapan ülkemizde birçok doğal ve kültürel varlık bulunmaktadır. Türkiye'de bulunan bu varlıkların 11 tanesi UNESCO...
  • İnkılâpçılık ilkesi ve Türk İnkılâbı ile ilgili bazı bilgiler boşluk doldurma soruları ile sınanmaktadır. Türk milletinin ihtiyaçlarından doğan Türk inkılâbı, pek çok alanda yapılan köklü değişikliklerle ülkemizi ve milletimizi çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmayı hedeflemiştir.

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!