108  sonuç bulundu.
  • Bu etkileşimli alıştırmada resimlerde verilen tarihi ve doğal güzelliklerin hangi şehirlerde olduğu harita üzerinde belirlenmektedir. Tarihî eserler bakımından oldukça zengin bir mirasa sahip olan ülkemiz, eşsiz doğal güzellikleri de bünyesinde barındırmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, tarihî güzellik kavramı açıklanmakta ve ülkemizdek tarihî güzelliklere ait bilgilere yer verilmektedir. Tarihî eserler, geçmişte yaşamış insanlar tarafından yapılmış yapılardır. Anadolu, tarihî eser bakımından oldukça zengin bir mirasa sahip bir coğra...
  • Ülkemizdeki tarihi ve doğal yerlerin özellikleri ile ilgili bilgiler doğru yanlış ve eşleştirme soruları ile sınanmaktadır. Doğal varlıklar, insan müdahalesi olmaksızın zaman içinde gerçekleşen doğa olayları sonucunda meydana gelirler. Ülkemiz eşsiz doğal güzelliklere sah...
  • Bu konu anlatımında, Cumhuriyet'in ilk yıllarında ülkemizde ekonomi alanında yaşanan gelişmeler ve İkinci Dünya Savaşının ülkemiz ekonomisine etkileri hakkında ayrıntılı bilgiler edinebilirsiniz. Lozan Barış Antlaşması ile siyasi olarak bağımsızlığını elde eden Türk milleti, bu sü...
  • Bu etkileşimli alıştırmada tarihçeleri verilen ülkemizdeki tarihi ve doğal güzelliklerin isimleri belirlenmektedir. Uygarlıkların beşiği olarak kabul edilen Anadolu, sahip olduğu eşsiz doğal güzellikler ve tarihî eserler bakımından oldukça zengin bir mirasa sahiptir.
  • Bu konu anlatımında, Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren ülkemizin ulaşım politikalarında yaşanan değişim hakkında ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz. Kurtuluş Savaşı sonrasında ülkemizdeki ulaşım faaliyetlerinin geliştirilmesine hız verildi. 1950 yılına kadar ülkemizdeki...
  • Ülkemizde cumhuriyetin ilk yıllarında eğitim ve öğretim alanında gerçekleştirilen yenilikler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabilirsiniz. Cumhuriyetin ilk yıllarında eğitim-öğretim alanında gerçekleştirilen yeniliklerle halkımızın eğitim seviyesini yükseltmek için büyük çaba harcanmıştır. Bu ...
  • Bu canlandırmada Türkiye'de yer alan ortak miras ögelerine ait örnekleri bulabilirsiniz. Geçmişi oldukça eskiye uzanan ve çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapan ülkemizde birçok doğal ve kültürel varlık bulunmaktadır. Türkiye'de bulunan bu varlıkların 11 tanesi UNESCO tarafından Dü...
  • Ülkemizde Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren uygulanan ulaşım politikası ile Demokrat Parti’nin iktidara geldiği 1950 yılından sonraki ulaşım politikalarını karşılaştırabilirsiniz.
  • Ülkemizde radyo ve televizyon yayınlarının başlamasıyla ilgili süreç hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. 

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!