4  sonuç bulundu.
  • Bu etkileşimli alıştırmada eş küplerle oluşturulmuş yapıların sağdan, soldan, önden, arkadan ve üstten görünümlerini çizebilirsiniz. Eş küplerle oluşturulmuş üç boyutlu cisimlerin sağdan, soldan, önden, arkadan ve üstten görünümlerini kareli kâğıt kullanarak çizebiliriz.
  • Bu etkileşimli alıştırmada sağdan, soldan, önden, arkadan ve üstten görünümlerinden herhangi dördü verilmiş olan eş küplerle oluşturulmuş bir cismin diğer yönden görünümünü çizebilirsiniz. Eş küplerle oluşturulmuş üç boyutlu bir cismin sağdan, soldan, önden, arkadan ve üstten görünümlerinden ...
  • Bu konu anlatımında olayların çok boyutluluğu üzerinde durulmakta ve insanları farklı açılardan etkilemesine örnekler verilmektedir.  Çevremizde her gün çeşitli olaylar yaşanır. Bu olayların bazılarına tanık oluruz, bazılarını ise kitle iletişim araçlarından öğreniriz. Olaylar herkesi aynı şekilde e...
  • Bu konu anlatımında, kabartma haritalar ile ilgili bilgilere yer verilmektedir. Harita, yeryüzünün belirli bir bölümünün ya da tümümün belirli bir orana göre küçültülerek düz bir yüzey üzerine çizilmesi yoluyla elde edilen gösterimdir. Haritalar oluşturulurken çeşitli yöntemler kullanılır. Kabartma ...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!