24  sonuç bulundu.
  • Şekil ve sayı örüntüleri kullanılarak örüntü kuralı ve kurala bağlı olarak örüntünün nasıl devam edebileceği anlatılmaktadır. Belirli bir kurala göre düzenli bir şekilde tekrar eden veya genişleyen şekil ya da sayı dizisine örüntü denir. Örüntünün adımları arasında...
  • Bu alıştırmada, şekil ya da sayı örüntüsünün verilmeyen adımlarının nasıl bulunacağı, örüntünün kuralının nasıl belirleneceği ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak örüntü ile ilgili öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz. Şekil örüntülerini devam ettir...
  • Örnek olarak verilen bir sayı örüntüsü kullanılarak bir sayı örüntüsünün genel kuranının bulunması anlatılmaktadır.
  • Bu alıştırmada özel sayı örüntüleri olan üçgensel sayı dizisi, karesel sayı dizisi, aritmetik dizi, geometrik dizi ve Fibonacci dizisi ile ilgili soruları çözerek konu ile ilgili bilgilerini pekiştirebilirsiniz. 1’den n’ye kadar olan n doğal sayının toplamı şeklinde yazılabilen sayılara üçgen...
  • Sayı ve şekil örüntüleri kullanılarak örüntü kuralı ve kurala bağlı olarak örüntünün herhangi bir adımındaki sayının bulunması anlatılmaktadır.
  • Gerçek yaşamda karşılaşılabilecek bir sayı problemi verilmekte, bu problemin çözümü problem çözme adımları izlenerek yapılmaktadır. Önce problemin verilen ve istenenleri belirlenmekte ve strateji oluşturularak problemin çözümü için plan yapılmaktadır. Oluşturulan plan uygulanarak çözüm bulunur ve çö...
  • Bir sayı örüntüsü kullanılarak sayı örüntülerinin genel kuralı ve genel kurala bağlı olarak örüntünün herhangi bir adımındaki sayının bulunması anlatılmaktadır.
  • Bu konu anlatımında sayı örüntülerini harflerle nasıl ifade edebileceğini bulabilirsiniz. Verilen bir sayı örüntüsünü harflerle ifade ederken örüntüde bulunan sayılar arasındaki fark doğrusal artıyorsa bu örtüyü an + b şeklinde harflerle ifade edebiliriz.
  • Bu interaktif etkinlikte farklı şekilllerle oluşturulan fraktalların farklı adımlardaki görüntülerinin nasıl olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Bir şeklin orantılı olarak küçültülmüş ya da büyütülmüş hâlleri ile inşa edilen örüntüye fraktal denir. Fraktalların ortak özelliği, gitgide küçülerek ya...
  • Haydi örüntü ve süslemelerin özelliklerini kullanarak süslemeler yapalım.

Kendi Sınıfında Vitamin’in tüm özelliklerini 3 gün boyunca

Ücretsiz Dene!

Öğrenci dediğin Vitamin'li olur.
8,90 TL'den başlayan fiyatlarla

Hızlı Satın Al!
Vitamin 5. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı