25  sonuç bulundu.
  • Bu interaktif etkinlikte bir günlük hayat örneği iel verilen bir şekil örüntüsündeki ilişkiyi sayı örüntüsüne nasıl çevirebileceğinizi ve bu sayı örüntüsünün kuralı nasıl ifade edebileceğinizi göreceksiniz. Aynı örnek üzerinden kuralı verilen bir sayı örüntüsünün istenen ...
  • Şekil ve sayı örüntüleri kullanılarak örüntü kuralı ve kurala bağlı olarak örüntünün nasıl devam edebileceği anlatılmaktadır. Belirli bir kurala göre düzenli bir şekilde tekrar eden veya genişleyen şekil ya da sayı dizisine örüntü denir. Örüntünün adımları arasında...
  • Bu alıştırmada, şekil ya da sayı örüntüsünün verilmeyen adımlarının nasıl bulunacağı, örüntünün kuralının nasıl belirleneceği ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak örüntü ile ilgili öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz. Şekil örüntülerini devam ettir...
  • Bu alıştırmada günlük hayatta karşılaştığımız örüntüleri ya da şekil örüntüleri sayı örüntüsüne nasıl çevireceğimizle ve bu örüntülerin kuralını nasıl belirleyebileceğimizle ilgili sorular yer almaktadır. Bunun yanı sıra kuralı verilen bir örüntünün belirli bir adı...
  • Örnek olarak verilen bir sayı örüntüsü kullanılarak bir sayı örüntüsünün genel kuralının bulunması anlatılmaktadır.
  • Bu alıştırmada özel sayı örüntüleri olan üçgensel sayı dizisi, karesel sayı dizisi, aritmetik dizi, geometrik dizi ve Fibonacci dizisi ile ilgili soruları çözerek konu ile ilgili bilgilerini pekiştirebilirsiniz. 1’den n’ye kadar olan n doğal sayının toplamı şeklinde yazılabilen sayılara üçgen...
  • Sayı ve şekil örüntüleri kullanılarak örüntü kuralı ve kurala bağlı olarak örüntünün herhangi bir adımındaki sayının bulunması anlatılmaktadır.
  • Gerçek yaşamda karşılaşılabilecek bir sayı problemi verilmekte, bu problemin çözümü problem çözme adımları izlenerek yapılmaktadır. Önce problemin verilen ve istenenleri belirlenmekte ve strateji oluşturularak problemin çözümü için plan yapılmaktadır. Oluşturulan plan uygulanarak çözüm bulunur ve çö...
  • Bir sayı örüntüsü kullanılarak sayı örüntülerinin genel kuralı ve genel kurala bağlı olarak örüntünün herhangi bir adımındaki sayının bulunması anlatılmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, sayı örüntülerini harflerle nasıl ifade edebileceğini bulabilirsiniz. Verilen bir sayı örüntüsünü harflerle ifade ederken örüntüde bulunan sayılar arasındaki fark doğrusal artıyorsa bu örtüyü an + b şeklinde harflerle ifade edebiliriz.

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!