17  sonuç bulundu.
  • Bu interaktif etkinlikte bir günlük hayat örneği iel verilen bir şekil örüntüsündeki ilişkiyi sayı örüntüsüne nasıl çevirebileceğinizi ve bu sayı örüntüsünün kuralı nasıl ifade edebileceğinizi göreceksiniz. Aynı örnek üzerinden kuralı verilen bir sayı örüntüsünün istenen ...
  • Şekil ve sayı örüntüleri kullanılarak örüntü kuralı ve kurala bağlı olarak örüntünün nasıl devam edebileceği anlatılmaktadır. Belirli bir kurala göre düzenli bir şekilde tekrar eden veya genişleyen şekil ya da sayı dizisine örüntü denir. Örüntünün adımları arasında...
  • Bu alıştırmada, şekil ya da sayı örüntüsünün verilmeyen adımlarının nasıl bulunacağı, örüntünün kuralının nasıl belirleneceği ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak örüntü ile ilgili öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz. Şekil örüntülerini devam ettir...
  • Bu alıştırmada günlük hayatta karşılaştığımız örüntüleri ya da şekil örüntüleri sayı örüntüsüne nasıl çevireceğimizle ve bu örüntülerin kuralını nasıl belirleyebileceğimizle ilgili sorular yer almaktadır. Bunun yanı sıra kuralı verilen bir örüntünün belirli bir adı...
  • Bu alıştırmada özel sayı örüntüleri olan üçgensel sayı dizisi, karesel sayı dizisi, aritmetik dizi, geometrik dizi ve Fibonacci dizisi ile ilgili soruları çözerek konu ile ilgili bilgilerini pekiştirebilirsiniz. 1’den n’ye kadar olan n doğal sayının toplamı şeklinde yazılabilen sayılara üçgen...
  • Bu interaktif etkinlikte farklı şekilllerle oluşturulan fraktalların farklı adımlardaki görüntülerinin nasıl olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Bir şeklin orantılı olarak küçültülmüş ya da büyütülmüş hâlleri ile inşa edilen örüntüye fraktal denir. Fraktalların ortak özelliği, gitgide küçülerek ya...
  • Bu konu anlatımında, kuralı verilen sayı örüntüsünde istenen adımın oluşturulması ile ilgili uygulama yapılmaktadır. Bir örüntüde adımlar belli bir ilişkiye göre sıralanırlar. Bir örüntünün verilmeyen adımları bulunurken önce o örüntünün kuralı çıkarılır. Daha sonra isten...
  • Haydi örüntü ve süslemelerin özelliklerini kullanarak süslemeler yapalım.
  • Bu canlandırmada aritmetik dizi kavramı ve aritmetik bir dizinin kuralını bulma ile ilgili anlatımı bulabilirsiniz. Bir sayıya art arda aynı sayının eklenmesi veya çıkarılması ile elde edilen sayıların oluşturduğu örüntüye aritmetik dizi denir. Dizide eklenen veya çıkarılan sayı, ardışık iki ...
  • Bu alıştırmada fraktal kavramı ve fraktalların farklı adımlardaki görüntüleri ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak fraktallar ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Bir şeklin orantılı olarak küçültülmüş ya da büyütülmüş hâlleri ile inşa edilen örüntü fraktal ola...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!