36  sonuç bulundu.
  • Şekil ve sayı örüntüleri kullanılarak örüntü kuralı ve kurala bağlı olarak örüntünün nasıl devam edebileceği anlatılmaktadır. Belirli bir kurala göre düzenli bir şekilde tekrar eden veya genişleyen şekil ya da sayı dizisine örüntü denir. Örüntünün adımları arasında...
  • Bu alıştırmada, şekil ya da sayı örüntüsünün verilmeyen adımlarının nasıl bulunacağı, örüntünün kuralının nasıl belirleneceği ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak örüntü ile ilgili öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz. Şekil örüntülerini devam ettir...
  • Bu alıştırmada örüntü ve süsleme ile ilgili soruları çözerek öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz. Belirli bir kurala göre düzenli şekilde tekrar eden şekillere örüntü denir. Çokgenler kullanılarak bir çok örüntü oluşturulabilir. Bir düzlemin, boşluk olmadan ve şekiller üst üste...
  • Bu canlandırmada bir örnek üzerinden çokgenlerle örüntü oluşturma ile ilgili yapılan konu anlatımını bulabilirsiniz. Belirli bir kurala göre düzenli şekilde tekrar eden şekillere örüntü denir. Çokgenler kullanılarak bir çok örüntü oluşturulabilir.
  • Bu canlandırmada bir örüntüde eksik olan parçanın nasıl bulunabileceği ile ilgili örnek bir örüntü üzerinden yapılan anlatımı bulabilirsiniz. Belirli bir kurala göre düzenli şekilde tekrar eden şekillere örüntü denir. Örüntülde eksik parçaları bulmak için hangi kurala göre sıral...
  • Bu alıştırmada özel sayı örüntüleri olan üçgensel sayı dizisi, karesel sayı dizisi, aritmetik dizi, geometrik dizi ve Fibonacci dizisi ile ilgili soruları çözerek konu ile ilgili bilgilerini pekiştirebilirsiniz. 1’den n’ye kadar olan n doğal sayının toplamı şeklinde yazılabilen sayılara üçgen...
  • Örnek bir soru üzerinden sayı örüntüsü kavramı ve sayı örüntüsü kuralları anlatılmaktadır.
  • Sayı ve şekil örüntüleri kullanılarak örüntü kuralı ve kurala bağlı olarak örüntünün herhangi bir adımındaki sayının bulunması anlatılmaktadır.
  • Bu canlandırmada örüntü ile oluşturulan süslemelere verilecek günlük hayat örnekleri ile ilgili yapılan anlatımı bulabilirsiniz. Günlük hayatta bir çok yerde örüntüler kullanılarak süslemeler yapılır. Çini desenleri ve halı motifleri bu süslemelerin kullanıldığı yerlerdendir.
  • Gerçek yaşamda karşılaşılabilecek bir sayı problemi verilmekte, bu problemin çözümü problem çözme adımları izlenerek yapılmaktadır. Önce problemin verilen ve istenenleri belirlenmekte ve strateji oluşturularak problemin çözümü için plan yapılmaktadır. Oluşturulan plan uygulanarak çözüm bulunur ve çö...

Kendi Sınıfında Vitamin’in tüm özelliklerini 7 gün boyunca

Ücretsiz Dene!

Öğrenci dediğin Vitamin'li olur.
8,90 TL'den başlayan fiyatlarla

Hızlı Satın Al!