59  sonuç bulundu.
  • Uzunluk ölçülerinin birbirine dönüşümden yararlanarak verilen problemleri çözeceğin bu etkinlikte uzunluk ölçme problemleri ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. Ölçme birimlerini, uzunluk ölçüleri arasındaki ilişkiyi kullanarak birbirine dönüştürebiliriz. Kilometreyi metreye ç...
  • Bu alıştırmada zaman ölçü birimleri, zaman ölçü  birimleri ile toplama ve çıkarma işlemleri yapma ve problem çözme ile ilgili sorular bulunmaktadır. Bu soruları yanıtlayarak zamanı ölçme ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz Zamanı ölçmek için saat, dakika, saniye, gün, ay ve yıl gibi ...
  • Bu konu anlatımında alan ölçerken kullandığımız birimlerin neler olduğunu ve bu birimleri birbirine nasıl dönüştürebileceğinizi göreceksiniz. Temel alan ölçme birimi metrekaredir. Metrekareden büyük alan ölçme birimleri dekametrekare, hektometrekare ve kilometrekaredir. Metrekareden da...
  • Bu alıştırmada sıvı ölçme birimleri ile ilgili soruları çözerek öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz. Sıvı ölçme birimi litredir (L). Litrenin katları kilolitre(kL), hektolitre(hL) ve dekalitre(daL),  litrenin as katları desilitre(dL), santilitre(cL) ve mililitredir(mL). kL litrenin 10...
  • Eskiden de insanlar uzunlukları ölçmek için kulaç, karış ve parmak gibi ölçü birimleri kullanırlardı. Fakat bu uzunluklar kişiden kişiye değişebildiğinden bazı karışıklıklara yol açabiliyordu. Uzunlukların herkese aynı şeyi ifade etmesi için standart ölçme birimleri kullanılır. Bu konu anlatı...
  • Bu alıştırmada, hacmi ölçme birimleri ile ilgili öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.  Hacim ölçü birimleri; milimetreküp, santimetreküp, desimetreküp, metreküp, dekametreküp, hektometreküp ve kilometreküptür. 
  • Bu konu anlatımında arazi ölçü birimlerini, bu ölçü birimlerinin alan ölçü birimleri ile ilişkisini, bu birimleri birbirine nasıl çevireceğinizi göreceksiniz. Tarla, arsa, bağ bahçe gibi arazilerin alanlarını ifade ederken, arazi ölçme birimlerini kullanırız. Bu ölçme birimleri ar (a),...
  • Bu konu anlatımında, düzgün bir şekli olmayan katı cisimlerin hacimlerinin nasıl ölçüleceğini ve hacim ölçme birimleri ile sıvı ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi bulabilirsiniz. Sıvı ölçüleri de temelde özel birer hacim ölçüsüdür, fakat katı cisimlerin hacmini sıvı ölçü birimleri ile...
  • Bu alıştırmada uzunluk ölçme birimleri ve uzunlukları tahmin etme ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak uzunlukların nasıl tahmin edildiği ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. nesnelerin uzunluğunu ya da iki yer arasındaki uzaklığı ifade ederken milimetre, santi...
  • Bu konu anlatımında, litrenin tanımı, litrenin katları ve as katlarını bulabilirsiniz. Sıvı ölçme birimi litredir (L). Litrenin katları kilolitre(kL), hektolitre(hL) ve dekalitre(daL),  litrenin as katları desilitre(dL), santilitre(cL) ve mililitredir(mL). kL litrenin 1000 katı, hL litrenin 1...

Vitamin'i tüm özellikleriyle
3 gün boyunca ücretsiz dene!

Ücretsiz Dene!