25  sonuç bulundu.
  • İyon yüklerinin nasıl gösterildiği ve bu gösterimdeki sembol ve sayıların ne anlama geldiği anlatılmaktadır.
  • Bu alıştırmada proton ve nötron sayıları verilen atomların, atom modellerini oluşturacaksınız. Elektronların çekirdeğin çevresinde bulunma olasılığının fazla olduğu yörüngelere katman denir. Her bir katman, belirli  sayıda elektron içerir. Birinci katmanda en fazla iki elektron bulunabilirken...
  • Bu etkileşimde hücre şehirdeki sorunlara şehirdeki ajanlarla çözüm bulmaya çalışacaksınız. Hücreler hücre zarı, sitoplazma, çekirdek ve sitoplazmada yayılmış halde bulunan hücredeki hayatsal faaliyetlerle görevli organellerden oluşur. Bitki ve hayvan hücreleri çeşitli farklılar gösterir.
  • Bu interaktif etkinlikte, Thomson Atom Modeli’ni test etmek isteyen Rutherford'un hangi sonuçlarla karşılaştığını öğrenecek, Rutherford'un deney sonuçlarını değerlendirerek uygun atom modelini belirleyeceksiniz. İngiliz bilim adamı Ernest Rutherford, Thomson Atom Modeli’ni test etmek için ...
  • Bu konu anlatımında atomu oluşturan parçacıklar ile ilgili bilgi verilmekte, bu parçacıklar kütle ve yük açısından karşılaştırılmaktadır. Bir elementin bütün özelliklerini taşıyan en küçük parçasına “atom” denir. Atom, merkezde çekirdek ve çekirdeğin çevresini saran elektronlardan oluş...
  • Bu interaktif etkinlikte verilen hücreleri inceleyerek hücre döngüsünde olanları tespit edebilirsiniz. Ardından hücre döngüsündeki bu hücreleri sıraya dizebilirsiniz. Hücre döngüsü hücrenin bölünme için hazırlandığı hazırlık evresi, çekirdek bölünmesinin gerçekleştiği mitoz ve sonucunda yeni ...
  • Nükleer santraller ile ilgili konu anlatımda nükleer santrallerde elektrik enerjisinin nasıl üretildiği öğrenebilirsiniz. Elektrik santrallerinde de yüksek basınçlı su buharı kullanılır. Suyu buharlaştırmak için, atomun enerjisini kullanan santrallere nükleer santraller adı verilir. Nükleer Santrall...
  • Atom altı parçacıkları olan proton, nötron ve elektronun özellikleri anlatılmaktadır. Canlandırmada, proton, nötron ve elektronların elektrik yükleri ve kütleleri karşılaştırmalı olarak verilmektedir.
  • Bu canlandırmada hücreyi oluşturan hücre zarı, hücre duvarı, sitoplazma ve organeller gibi yapıları öğreneceksiniz. Hücre zarı, hücre duvarı, çekirdek ve sitoplazmada hücredeki hayatsal faaliyetleri gerçekleştiren çeşitli organeller vardır. Bu yapılar bitki ve hayvan hücrelerinde farklılar gö...

Kendi Sınıfında Vitamin’in tüm özelliklerini 7 gün boyunca

Ücretsiz Dene!

Öğrenci dediğin Vitamin'li olur.
8,90 TL'den başlayan fiyatlarla

Hızlı Satın Al!