25  sonuç bulundu.
  • Dünya ve evren konusu ile ilgili Dünya'nın ve diğer gezegenlerin iç yapısının nasıl bir yapıya sahip olduğu keşfedilmektedir. Dünya'nın iç yapısı anlatılacaktır. Etkinlikte, gezegenlerin iç yapıları hakkında sismik dalgaların incelenmesi sonucunda gezegenlerin katman sayısı ve katman özellikleri gib...
  • Kuyruklu yıldızlar hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca kuyruklu yıldızların kısımları olan; saç, çekirdek ve kuyruk kısımları ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Halley, Hyakutake, Hale-Bopp ve Shoemarker-Levy 9 kuyruklu yıldızları örnekleri verilmektedir.
  • Fisyon tepkimeleri ile nükleer enerji elde edilmesi anlatılmaktadır. Etkinlikte, bir nükleer reaktörün içinde gerçekleşen fisyon tepkimeleri ve bu tepkimelerin sonuçları açıklanmaktadır. Nükleer enerji santrallerinde, reaktörlerde nükleer tepkimelerin nasıl gerçekleştiği anlatılmaktadır.
  • Bu alıştırmada proton ve nötron sayıları verilen atomların, atom modellerini oluşturacaksınız. Elektronların çekirdeğin çevresinde bulunma olasılığının fazla olduğu yörüngelere katman denir. Her bir katman, belirli  sayıda elektron içerir. Birinci katmanda en fazla iki elektron bulunabilirken...
  • Bu etkileşimde hücre şehirdeki sorunlara şehirdeki ajanlarla çözüm bulmaya çalışacaksınız. Hücreler hücre zarı, sitoplazma, çekirdek ve sitoplazmada yayılmış halde bulunan hücredeki hayatsal faaliyetlerle görevli organellerden oluşur. Bitki ve hayvan hücreleri çeşitli farklılar gösterir.
  • Bu interaktif etkinlikte, Thomson Atom Modeli’ni test etmek isteyen Rutherford'un hangi sonuçlarla karşılaştığını öğrenecek, Rutherford'un deney sonuçlarını değerlendirerek uygun atom modelini belirleyeceksiniz. İngiliz bilim adamı Ernest Rutherford, Thomson Atom Modeli’ni test etmek için ...
  • İyon yüklerinin nasıl gösterildiği ve bu gösterimdeki sembol ve sayıların ne anlama geldiği anlatılmaktadır.
  • Bu interaktif etkinlikte verilen hücreleri inceleyerek hücre döngüsünde olanları tespit edebilirsiniz. Ardından hücre döngüsündeki bu hücreleri sıraya dizebilirsiniz. Hücre döngüsü hücrenin bölünme için hazırlandığı hazırlık evresi, çekirdek bölünmesinin gerçekleştiği mitoz ve sonucunda yeni ...
  • Bu konu anlatımında atomu oluşturan parçacıklar ile ilgili bilgi verilmekte, bu parçacıklar kütle ve yük açısından karşılaştırılmaktadır. Bir elementin bütün özelliklerini taşıyan en küçük parçasına “atom” denir. Atom, merkezde çekirdek ve çekirdeğin çevresini saran elektronlardan oluş...
  • Atom altı parçacıkları olan proton, nötron ve elektronun özellikleri anlatılmaktadır. Canlandırmada, proton, nötron ve elektronların elektrik yükleri ve kütleleri karşılaştırmalı olarak verilmektedir.

Kendi Sınıfında Vitamin’in tüm özelliklerini 7 gün boyunca

Ücretsiz Dene!

Öğrenci dediğin Vitamin'li olur.
8,90 TL'den başlayan fiyatlarla

Hızlı Satın Al!