Yeni Nesil, "Dijital Eğitim" Seviyor

Şu an eğitim çağında bulunan nesil, geleneksel yöntemlerle ders çalışmıyor, ezbercilikten sıkıcılıktan uzak bir eğitim anlayışıyla anlayarak, sorgulayarak öğrenmeyi tercih ediyor.

Tableti, akıllı telefonları ve bilgisayarları elinden düşürmeyen, teknolojiyi çok iyi kullanan bu kuşak, sonuçlarını anında görebileceği interaktif etkinlikleri, çok boyutlu öğrenme ortamlarını tercih ediyor. Onlar, dijital eğitimin onlara sağladığı olanaklardan mutlular...

Siz, ebeveynlerin, çocuklarınızın mutluluğu ve başarısı için sarf ettiği gayret, eğitim alanında daha da üst seviyelere çıkıyor.

Çocuklarını eğitim hayatları boyunca desteklemek için çaba gösteren ailelerin en büyük ihtiyacı ise, çocuklarını “doğru, güvenilir ve kaliteli eğitsel” kaynaklarla buluşturabilmek.

Burada, yeni neslin dilinden konuşan, onları ezberden ve sıkıcılıktan uzak tutarak; anlayarak öğrenmeye davet eden renkli bir dünya var. Bu renkli dünyanın üreticileri, tam 25 yıldır eğitim hayatında olup biten tüm gelişmeleri yakından izliyor, 21.yüzyıl eğitim hayatına yön veren gelişmelerde aktif rol alıyor ve yeni neslin eğitimden beklentileri ile ilgili araştırmalar yaparak ürünlerini güncelliyor.

Okul öncesinden liseye tüm öğrenci, öğretmen ve velilerin kaliteli, güvenilir ve eğitsel kaynak olarak başvurduğu Vitamin, alanında öncü ve uzman Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri AŞ’nin ürünü. Vitamin, görselliği yüksek animasyonlar, etkileşimli alıştırmalar, 3 boyutlu canlandırmalar ile çocukları, renkli bir dünyaya davet ederek, onların motivasyonlarını artırıyor ve böylece daha iyi öğrenmelerini sağlıyor.

DİĞER YAZILAR

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Özellikleri ve Tedavisi

Okul öncesi çocuklarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tanısı koymak zordur, çünkü bu yaşlar çocukların genelde hareketli oldukları ve öz denetimlerinin yetersiz olduğu yıllardır. Bu dönemde DEHB tanısı koymakta aceleci davranmamak önemlidir. Ancak, çocuğu aile danışmanlığı, davranışsal öneriler ve düzenli takiplerle okula başlama yaşına dek izlemek gerekir.

Devamı

Okul Öncesi Dönemde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Görülür mü?

Sahi benim çocuk hangisi? Yaramaz, hareketli, çok bilmiş, yerinde duramayan, dikkatsiz, belki hepsi, belki de hiçbiri...

Devamı

Okula İlk Adım: Kim Okullu Olmaya Hazır?

“Çocuğum okula hazır mı, nasıl alışacak?” siz de bu soruyu kendi kendinize soruyor musunuz? Çocuğumuzu okullu olmaya hazırlamak hiç de zor değil. Bu konuda, uzmanlar neler diyor?

Devamı