Ziştovi Antlaşması - 10.Sınıf

Tarih   Canlandırma

Bu konu anlatımında, Rusya'nın Kırım Hanlığı'nı işgali sonucu Osmanlı Devleti'nin Rusya'ya savaş açması anlatılmaktadır. Rusya'nın müttefiki olan Avusturya ile de aynı anda savaşmak zorunda kalan Osmanlı Devleti, Balkanlar'da toprak kaybetmiştir. Savaş sonucu Osmanlı Devleti'yle Avusturya arasında Ziştovi Antlaşması imzalanmıştır.

1791 yılında Avusturya ile imzalanan Ziştovi Antlaşması sonucu, Avusturya Belgrat da dahil olmak üzere savaş sırasında ele geçirdiği yerleri Osmanlı'ya geri vermiştir.

İlgili Konu Anlatımları

    10.Sınıf - Tarih
  • Bu konu anlatımında, Rusya'nın Kırım Hanlığı'nı işgali sonucu Osmanlı Devleti'nin Rusya'ya savaş açması anlatılmaktadır. Rusya'nın müttefiki olan Avusturya ile de aynı anda savaşmak zorunda kalan Osmanlı Devleti, Balkanlar'da toprak kaybetmiştir. Savaş sonucu Osmanlı Devleti'yle Avusturya arasında Z...
  • Bu konu anlatımında, Rusya'nın Kırım Hanlığı'nı işgali sonrasında Osmanlı Devleti ve Rusya arasında çıkan savaşın devamı anlatılmakta ve savaş sonucu imzalanan Yaş Antlaşması hakkında bilgi verilmektedir.
Lisego Tanıtım Videosu