Zayıf Etkileşimlerin Kaynama Noktasına Etkisi - 9.Sınıf

Kimya   Canlandırma

Bu konu anlatımında, kalıcı dipol - kalıcı dipol, van der Walls gibi zayıf etkileşimlerin maddelerin kaynama sıcaklığına olan etkisi açıklanmaktadır.

Bir maddenin sıvı halden gaz hale geçmesi için sıvı haldeki tanecikleri bir arada tutan kuvvetlerin kırılması gereklidir. Dolayısıyla, bu tanecikler arasındaki etkileşim ne kadar kuvvetliyse kaynama sıcaklığı da o kadar yüksek olur.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu