Yerleşmeyi Sınırlandıran Faktörler - 9.Sınıf

Coğrafya   Canlandırma

Bu konu anlatımında, yerleşmeyi sınırlandıran faktörler açıklanmaktadır. Yer şekilleri ve iklim koşullarının yerleşmeyi ne şekilde etkilediği örneklerle açıklanmaktadır.

Dünya’nın yaklaşık %70'i okyanus ve denizlerle kaplıdır. Geri kalan kara parçalarında ise yerleşmeyi sınırlandıran başka faktörler bulunmaktadır.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu