Yeniçeri Ocağının Kaldırılması - 10.Sınıf

Tarih   Canlandırma

İlgili Konu Anlatımları

    10.Sınıf - Tarih
  • Bu konu anlatımında, II. Mahmut Döneminde daha önce hiç yapılmamış olan ”Sened-i İttifak” isimli sözleşme anlatılmaktadır. Bu sözleşmenin “ayan” adı verilen yerel yöneticilerle padişahın onayladığı bir sözleşme olduğu ve bu sözleşme sonucunda ayanlara haklar verilmiş olduğu belirtilmektedir.
  • Bu konu anlatımında, II. Mahmut Döneminde yapılan ıslahatlar ve bu ıslahatların sonuçları anlatılmaktadır. Özellikle toplum, ekonomi ve eğitim alanında ıslahatlar yapıldığı belirtilmektedir.
  • Bu konu anlatımında, 17. yüzyıl sonlarından itibaren hemen her savaşta başarısız olan ve sürekli ayaklanma çıkaran Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması anlatılmaktadır.
Lisego Tanıtım Videosu