Yeniçeri Ocağının Kaldırılması - 10.Sınıf

Tarih   Canlandırma

Özet Bilgi

Bu konu anlatımında, 17. yüzyıl sonlarından itibaren hemen her savaşta başarısız olan ve sürekli ayaklanma çıkaran Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması anlatılmaktadır.

1808'de tahta geçen II. Mahmut halkın ve devlet adamlarının da desteğini aldıktan sonra Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmıştır.

İlgili Konu Anlatımları

    10.Sınıf - Tarih
  • Bu konu anlatımında, Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesine neden olan iç ve dış etkiler belirtilmekte ve bu fermanın sonuçları anlatılmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, Paris Antlaşması’nın etkileri ile ilan edilen Islahat Fermanı’nın etkileri anlatılmaktadır. Bu fermanın en önemli sonuçlarından biri olan, tüm toplumların eşit haklara sahip olacakları bilgisi vurgulanmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, II. Mahmut Döneminde daha önce hiç yapılmamış olan ”Sened-i İttifak” isimli sözleşme anlatılmaktadır. Bu sözleşmenin “ayan” adı verilen yerel yöneticilerle padişahın onayladığı bir sözleşme olduğu ve bu sözleşme sonucunda ayanlara haklar verilmiş olduğu belirtilmektedir.
Lisego Tanıtım VideosuPaketlerden Paket Beğen

Sınıf Paketlerinden Sonra Öne Çıkanlar