Yazı Dili ile Konuşma Dili Arasındaki Farkları Belirleme - 9.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu alıştırmada, konuşma ve yazı dillerinin özellikleri verilerek bu özelliklerin doğru dil türü ile eşleştirilmesi beklenmekedir.

Bir dilin iki cephesi vardır: Biri, insanların karşı karşıya geldikleri zaman konuşurken kullandıkları “konuşma dili”, öteki yazıda kullanılan “yazı dili” veya “kültür dili”dir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu