Yamuğun Özellikleri - 10.Sınıf

Matematik   İnteraktif Etkinlik

Bu konu anlatımında, yamuğun tabanları ve orta tabanı arasındaki ilişkilerle yamuğun açıları ve köşegenlerine ait özellikler incelenmektedir.

Bir yamukta yan kenarların orta noktalarını birleştiren doğru parçasına orta taban ya da medyan adı verilir. Orta taban yamuğun tabanlarına paraleldir ve uzunluğu taban uzunluklarının aritmetik ortalamasına eşittir. Aynı yan kenar üzerindeki komşu açılar bütünler yani 180°dir ve yamuğun köşegenleri birbirini aynı oranda böler.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu