Yağlar (Lipitler) - 9.Sınıf - 10.Sınıf

Biyoloji   Canlandırma

Bu konu anlatımında, canlılarda bulunan lipitlerin özellikleri, yapıları, işlevleri ve çeşitleri açıklanmaktadır. Trigliseritler, mumlar, fosfolipitler ve steroitler, doymuş ve doymamış yağ asitleri tanımlanmaktadır.

Yağ asitleri, doymuş ve doymamış yağ asitleri olmak üzere iki grupta incelenir. Yağ asidi zincirinde, bütün karbon atomları arasında tek bir bağ bulunuyorsa, bu tür yağ asitleri “doymuş yağ asidi” olarak adlandırılır. Doymuş yağ asitleri içeren yağların erime noktaları yüksektir ve bu yağlar oda sıcaklığında katı halde bulunur.

İlgili Konu Anlatımları

    9.Sınıf - Biyoloji
  • ”Yağların görevleri ile ilgili; organizmanın enerji eldesinde ilk kullandığı organik moleküldür, bazı hormonların yapısına katılır, organları mekanik etkilere karşı korur, solunum reaksiyonlarında yıkılması sonucunda en fazla enerji veren organik moleküldür, deri altında birikerek ısı yalıtımı sağla...
  • Bu konu anlatımında, canlılarda bulunan lipitlerin özellikleri, yapıları, işlevleri ve çeşitleri açıklanmaktadır. Trigliseritler, mumlar, fosfolipitler ve steroitler, doymuş ve doymamış yağ asitleri tanımlanmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, yağların (lipitlerin) moleküler yapısı gösterilmekte, gliserol ve yağ asitlerinin ester bağı ile bağlanarak yağ molekülünü nasıl oluşturdukları anlatılmaktadır.
  • 10.Sınıf - Kimya
  • Bu konu anlatımında, karbonhidratların hücresel solunuma pirüvata parçalandıktan sonra girdiği hatırlatıldıktan sonra, diğer organik bileşikler olan protein ve yağların hücresel solunuma hangi aşamalarda katıldıkları açıklanmaktadır.
  • ”Glikojenle ilgili olarak: hayvanlarda karaciğerde ve iskelet kaslarında depo edilir, çok sayıda glikozun glikozit bağlarıyla birbirine bağlanması sonucunda oluşur, sentezi sırasında ATP harcanır, sentezi sırasında tüketilen glikoz molekülünün bir eksiği kadar su molekülü açığa çıkar, mantarlarda ve...
  • Bu konu anlatımında, vücudumuzda gerçekleşen solunum tepkimesi ve solunum sonucu oluşan kimyasal bileşiklerin vücudumuzda katıldığı tepkimeler anlatılmaktadır.
YGS LYS FizikLisego Tanıtım Videosu