Yağlar (Lipitler) - 9.sınıf

Biyoloji   Canlandırma

Özet Bilgi

Yağ asitleri, doymuş ve doymamış yağ asitleri olmak üzere iki grupta incelenir. Yağ asidi zincirinde, bütün karbon atomları arasında tek bir bağ bulunuyorsa, bu tür yağ asitleri “doymuş yağ asidi” olarak adlandırılır. Doymuş yağ asitleri içeren yağların erime noktaları yüksektir ve bu yağlar oda sıcaklığında katı halde bulunur.

Bu konu anlatımında, canlılarda bulunan lipitlerin özellikleri, yapıları, işlevleri ve çeşitleri açıklanmaktadır. Trigliseritler, mumlar, fosfolipitler ve steroitler, doymuş ve doymamış yağ asitleri tanımlanmaktadır.

İlgili Konu Anlatımları

    9.sınıf
  • "Yağların görevleri ile ilgili; organizmanın enerji eldesinde ilk kullandığı organik moleküldür, bazı hormonların yapısına katılır, organları mekanik etkilere karşı korur, solunum reaksiyonlarında yıkılması sonucunda en fazla enerji veren organik moleküldür, deri altında birikerek ısı yalıtımı sağla...
  • "300 gliserolün kullanıldığı yağ sentezi ile ilgili olarak: 900 yağ asidi kullanılmıştır, 300 ester bağı oluşmuştur, 900 su molekülü açığa çıkmıştır ve 300 yağ molekülü oluşmuştur ifadelerinden hangileri doğrudur?" sorusu, ilgili konu anlatımı ile çözülmektedir.
  • "Doymuş yağlarla ilgili olarak: karbon atomları arasında ikili veya üçlü bağ bulunmaz, oda sıcaklığında katı hâldedir, genellikle hayvansal yağlardır, karbon atomları hidrojene doymamıştır ifadelerinden hangileri doğrudur?" sorusu, ilgili konu anlatımı ile çözülmektedir.
Lisego Tanıtım VideosuPaketlerden Paket Beğen

Sınıf Paketlerinden Sonra Öne Çıkanlar