Yağlar (Lipitler) - 9.sınıf - 10. Sınıf

Biyoloji   Canlandırma

Özet Bilgi

Yağ asitleri, doymuş ve doymamış yağ asitleri olmak üzere iki grupta incelenir. Yağ asidi zincirinde, bütün karbon atomları arasında tek bir bağ bulunuyorsa, bu tür yağ asitleri “doymuş yağ asidi” olarak adlandırılır. Doymuş yağ asitleri içeren yağların erime noktaları yüksektir ve bu yağlar oda sıcaklığında katı halde bulunur.

Bu konu anlatımında, canlılarda bulunan lipitlerin özellikleri, yapıları, işlevleri ve çeşitleri açıklanmaktadır. Trigliseritler, mumlar, fosfolipitler ve steroitler, doymuş ve doymamış yağ asitleri tanımlanmaktadır.

İlgili Konu Anlatımları

    9.sınıf
  • "Yağların görevleri ile ilgili; organizmanın enerji eldesinde ilk kullandığı organik moleküldür, bazı hormonların yapısına katılır, organları mekanik etkilere karşı korur, solunum reaksiyonlarında yıkılması sonucunda en fazla enerji veren organik moleküldür, deri altında birikerek ısı yalıtımı sağla...
  • "300 gliserolün kullanıldığı yağ sentezi ile ilgili olarak: 900 yağ asidi kullanılmıştır, 300 ester bağı oluşmuştur, 900 su molekülü açığa çıkmıştır ve 300 yağ molekülü oluşmuştur ifadelerinden hangileri doğrudur?" sorusu, ilgili konu anlatımı ile çözülmektedir.
  • "Doymuş yağlarla ilgili olarak: karbon atomları arasında ikili veya üçlü bağ bulunmaz, oda sıcaklığında katı hâldedir, genellikle hayvansal yağlardır, karbon atomları hidrojene doymamıştır ifadelerinden hangileri doğrudur?" sorusu, ilgili konu anlatımı ile çözülmektedir.
  • 10. Sınıf
  • "Glikojenle ilgili olarak: hayvanlarda karaciğerde ve iskelet kaslarında depo edilir, çok sayıda glikozun glikozit bağlarıyla birbirine bağlanması sonucunda oluşur, sentezi sırasında ATP harcanır, sentezi sırasında tüketilen glikoz molekülünün bir eksiği kadar su molekülü açığa çıkar, mantarlarda ve...
  • "Besindeki kimyasal bağ enerjisinden yararlanılır, tüm canlıların kullandığı enerji formu olan ATP üretilir, hücre içinde canlılık olayları devam ettirilir: tüm canlılarda gerçekleşen solunum reaksiyonları sayesinde yukarıda verilen olaylardan hangileri gerçekleşir?" sorusu, ilgili konu anlatımıyla ...
  • "Selüloz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden doğru olanların sonuna 'D' yanlış olanların sonuna 'Y' harfi yazınız: Bitkilerde hücre çeperinin yapısını oluşturarak bitkiye desteklik sağlar, çok sayıda glikozun glikozit bağlarıyla birbirine bağlanması sonucunda oluşur, sentezi sırasında ATP harcanmaz, in...
Lisego Tanıtım VideosuPaketlerden Paket Beğen

Sınıf Paketlerinden Sonra Öne Çıkanlar