Yağlar (Lipitler) - 9.Sınıf - 10.Sınıf

Biyoloji   Canlandırma

Bu konu anlatımında, canlılarda bulunan lipitlerin özellikleri, yapıları, işlevleri ve çeşitleri açıklanmaktadır. Trigliseritler, mumlar, fosfolipitler ve steroitler, doymuş ve doymamış yağ asitleri tanımlanmaktadır.

Yağ asitleri, doymuş ve doymamış yağ asitleri olmak üzere iki grupta incelenir. Yağ asidi zincirinde, bütün karbon atomları arasında tek bir bağ bulunuyorsa, bu tür yağ asitleri “doymuş yağ asidi” olarak adlandırılır. Doymuş yağ asitleri içeren yağların erime noktaları yüksektir ve bu yağlar oda sıcaklığında katı halde bulunur.

İlgili Konu Anlatımları

    9.Sınıf - Biyoloji
  • “Grafikte bir insanın uzun süreli açlık sırasında enerji üretimi için kullandığı organik maddelerin vücuttaki miktarları verilmiştir. Buna göre bu organik maddeler nelerdir?’’ sorusu, ilgili konu anlatımı ile birlikte çözülmektedir.
  • ”Yağların görevleri ile ilgili; organizmanın enerji eldesinde ilk kullandığı organik moleküldür, bazı hormonların yapısına katılır, organları mekanik etkilere karşı korur, solunum reaksiyonlarında yıkılması sonucunda en fazla enerji veren organik moleküldür, deri altında birikerek ısı yalıtımı sağla...
  • Bu konu anlatımında, canlılarda bulunan lipitlerin özellikleri, yapıları, işlevleri ve çeşitleri açıklanmaktadır. Trigliseritler, mumlar, fosfolipitler ve steroitler, doymuş ve doymamış yağ asitleri tanımlanmaktadır.
  • 10.Sınıf - Kimya
  • ”Glikojenle ilgili olarak: hayvanlarda karaciğerde ve iskelet kaslarında depo edilir, çok sayıda glikozun glikozit bağlarıyla birbirine bağlanması sonucunda oluşur, sentezi sırasında ATP harcanır, sentezi sırasında tüketilen glikoz molekülünün bir eksiği kadar su molekülü açığa çıkar, mantarlarda ve...
  • Bu konu anlatımında, vücudumuzda gerçekleşen solunum tepkimesi ve solunum sonucu oluşan kimyasal bileşiklerin vücudumuzda katıldığı tepkimeler anlatılmaktadır.
  • ”Besindeki kimyasal bağ enerjisinden yararlanılır, tüm canlıların kullandığı enerji formu olan ATP üretilir, hücre içinde canlılık olayları devam ettirilir: tüm canlılarda gerçekleşen solunum reaksiyonları sayesinde yukarıda verilen olaylardan hangileri gerçekleşir?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla ...
Lisego Tanıtım Videosu