Verilen Yarı Açık Aralığı Küme Olarak İfade Etme - 9.Sınıf

Matematik   Çözümlü Örnek

Verilen yarı açık aralığın eşitsizlik gösterimini yapma sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.

(3, 5] veya [0, 3) gibi bir tarafı yuvarlak diğer tarafı köşeli parantez kullanılarak yazılmış aralıklara “yarı açık aralık” adı verilir. Bu şekilde aralıkların eşitsizlik gösterimini yaparken de yuvarlak parantez kullanılarak yazılmış taraftaki sınır değerini eşitsizliğe dahil etmemek için “<” veya “>”, köşeli parantez kullanılarak yazılmış taraftaki sınır değerini de eşitsizliğe dahil etmek için “≤” veya “≤” sembolleri kullanılır.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu