Van der Waals Bağları ve Dipol-Dipol Etkileşimi - 10.sınıf - 9. Sınıf

Kimya   Canlandırma

İlgili Konu Anlatımları

    10.sınıf
  • 2S ve H2O moleküllerinin kaynama noktalarını moleküler etkileşim açısından karşılaştıralım." sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.">"H2S ve H2O moleküllerinin kaynama noktalarını moleküler etkileşim açısından karşılaştıralım." sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • 2O, CO2 molekülleri verilmektedir. Bu kimyasal türlerin hangi ikisi arasında iyon- indüklenmiş dipol etkileşimi olabilir?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.">"NaCl,H2O, CO2 molekülleri verilmektedir. Bu kimyasal türlerin hangi ikisi arasında iyon- indüklenmiş dipol etkileşimi olabilir?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • 2O, CH4, NH3 ve O2 molekülleri arasından hangi iki molekül yada moleküller dipol-indüklenmiş dipol etkileşimi oluşturabilir?" sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.">"H2O, CH4, NH3 ve O2 molekülleri arasından hangi iki molekül yada moleküller dipol-indüklenmiş dipol etkileşimi oluşturabilir?" sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • 9. Sınıf
  • 2O molekül çifti arasında oluşan etkileşim türlerini yazalım." sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.">"NaCl ve H2O molekül çifti arasında oluşan etkileşim türlerini yazalım." sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • 2O, CO2 molekülleri verilmektedir. Bu kimyasal türlerin hangi ikisi arasında iyon- indüklenmiş dipol etkileşimi olabilir?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.">"NaCl,H2O, CO2 molekülleri verilmektedir. Bu kimyasal türlerin hangi ikisi arasında iyon- indüklenmiş dipol etkileşimi olabilir?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • 2O-H2O arası etkileşim, KBr-KBr arası etkileşim, Fe-Fe arası etkileşim, ve O2-O2 arası etkileşimler verilen tanecikelr arası etkileşimlerden hangileri güçlü etkileşimlerdendir?" sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.">"H2O-H2O arası etkileşim, KBr-KBr arası etkileşim, Fe-Fe arası etkileşim, ve O2-O2 arası etkileşimler verilen tanecikelr arası etkileşimlerden hangileri güçlü etkileşimlerdendir?" sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
Lisego Tanıtım VideosuPaketlerden Paket Beğen

Sınıf Paketlerinden Sonra Öne Çıkanlar