Üçgenlerde Eşlik - 9.Sınıf

Matematik   Canlandırma

Bu konu anlatımında, eş üçgenler, ”kenar-açı-kenar eşlik aksiyomu”, ”açı-kenar-açı eşlik teoremi” ve ”kenar-kenar-kenar eşlik teoremi” örneklerle açıklanmaktadır.

Ölçüleri eşit olan açılara eş açı, uzunlukları eşit olan doğru parçalarına da eş doğru parçaları denir. Karşılıklı kenarları ve karşılıklı açıları eşit olan üçgenlere “eş üçgenler” denir. Herhangi iki üçgenin ardışık iki kenar uzunlukları ve bu kenarların aralarında kalan açıların ölçüleri birbirine eşit ise bu iki üçgen eşittir. Bu eşliğe “kenar-açı-kenar eşlik aksiyomu” denir. Herhangi iki üçgenin karşılıklı ikişer açıları eş ve bu açıların ortak kenar uzunlukları da eşit ise bu üçgenler eştir. Bu eşliğe “açı-kenar-açı eşlik teoremi” denir. Herhangi iki üçgenin karşılıklı üç kenar uzunluğu birbirine eşit ise bu üçgenler eştir. Bu eşliğe “kenar-kenar-kenar eşlik teoremi” denir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu