Türkiye'de Akarsuların Biriktirme Yoluyla Oluşturduğu Yer Şekilleri - 10.Sınıf - 9.Sınıf

Coğrafya   Canlandırma

Bu konu anlatımında, akarsuların taşıdıkları alüvyonları biriktirmesi sonucu ova, delta, birikinti konisi ve ırmak adası oluşturması anlatılmaktadır.

Akarsular taşıdıkları kil, kum, çakıl gibi malzemeleri yani alüvyonları yatak eğiminin ve akarsu hızının azaldığı yerlere biriktirmeye başlar. Bu biriktirme sonucunda ova, delta, birikinti konisi ve ırmak adaları gibi yer şekillleri oluşur.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu