Türgeşler - 9.Sınıf

Tarih   Okuma Metni

Bu okuma metninde, Talas ve Çu Irmakları ile Issık Gölü civarında yaşamış olan Türgeşlerin, çeşitli dönemlerdeki bağımsızlık ve çoğu zaman Türk Devletlerinin egemenliği altında geçen siyasi tarihleri anlatılmakta; Emevilerle mücadeleleri sonucunda Orta Asya’da Müslümanlığın yayılmasına engel olduklarına değinilmektedir.

Batı Kök Türk Devleti'nin egemenliğinde varlıklarını sürdüren Türgeşler, bu devletin yıkılmasıyla bağımsızlıklarına kavuşmuşlardır.

İlgili Konu Anlatımları

    9.Sınıf - Tarih
  • Bu okuma metninde, yazıtlarda rastlanan bilgilerden Orhun ve Selenga Nehirleri arasında yaşadıkları anlaşılan Oğuzların, Balkanlar ve Anadolu’ya uzanan siyasi tarihi anlatılmakta; Büyük Selçuklu Devleti’ni kurmaları ve böylece Türklerin Anadolu’yu yurt edinmelerinde öncülük etmelerine değinilmektedi...
  • Bu okuma metninde, Balkaş Gölü civarında Kök Türk Devleti’ne bağlı olarak yaşayan Peçeneklerin daha sonraki dönemlerdeki siyasi tarihi anlatılmakta ve Bizans İmparatorluğu, Selçuklular gibi büyük devletlerle olan ilişki ve mücadelelerinden bahsedilmektedir.
  • Bu okuma metninde, Fin-Ugor kavimlerinin Don Nehri kıyılarında yaşayan Onogurlarla kaynaşması sonucu ortaya çıkan Macarlar anlatılmaktadır. Ayrıca, bugünkü Sibirya bölgesinin adını aldığı Sabirler kavminin yerleşim yerleri, göçleri ve egemenliği altında bulundukları devletler anlatılmaktadır.
Lisego Tanıtım Videosu