Topluma Açık Tartışmaların Ortak Amaçlarını Belirleme - 10.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu alıştırmada, topluma açık tartışmaların ortak amaçları ve düzenleniş biçimine göre gruplandırılması ile ilgili verilen bilgilerden doğru olanların belirlenmesi istenmektedir.

Dinleyicilerin veya izleyicilerin karşısında yapılan topluma açık tartışmalarda, tartışmaya katılanlar, tartışmanın yapıldığı konudaki bilgi, tecrübe, görgü ve düşünceleri halka iletir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu