Temel Orantı Teoremi ve Karşıtı - 9.Sınıf

Matematik   Canlandırma

Bu konu anlatımında, ”Temel Orantı Teoremi” ve bu teoremin karşıtı ispatları ile birlikte anlatılmaktadır.

Bir üçgende bu üçgenin bir kenarına paralel olan ve diğer iki kenarı köşelerden farklı noktalarda kesen bir doğru, kestiği kenarları orantılı parçalara ayırır. “Temel Orantı Teoremi” olarak adlandırılan bu durumun karşıtı da doğrudur. Bir doğru, bir üçgenin iki kenarını kestiğinde, kestiği kenarlar üzerinde oluşan karşılıklı doğru parçalarının uzunlukları orantılı ise bu doğru, üçgenin üçüncü kenarına paraleldir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu