Temanın Sınırlanmasında Anlatıcının Tavrını ve Amacını Belirleme - 10.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu konu anlatımında, temanın sınırlandırılması ile ilgili verilen cümlelerden doğru olanların seçilmesi istenmektedir. Etkinliği tamamlayan konu anlatımı bölümünde, temanın sınırlandırılmasında anlatıcının tavrı ve amacı anlatılmaktadır.

Anlatıcı; temayı, bağlam, zaman, ifade ve anlatma biçimi gibi yollarla somut hale getirebilir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu