Tekli Yer Değiştirme Tepkimeleri - 9.Sınıf

Kimya   Canlandırma

Bu konu anlatımında, tekli yer değiştirme tepkimeleri açıklanmaktadır. Metallerin aktiflikleirne göre tekli yer değiştirme tepkimesinin her zaman gerçekleşmeyebileceği vurgulanmaktadır. Tekli yer değiştirme tepkimesinin metaller gibi ametaller arasında, metal ile sudaki hidrojen atomu arasında ve metal ile seyreltilmiş sülfirik asit çözeltisi veya hidroklorik asit çözeltisindeki hidrojen atomu arasında gerçekleştiği belirtilmektedir.

Tekli yer değiştirme tepkimelerinde, tepkimeye giren element bileşikteki diğer bir elementle yer değiştirerek yeni bir madde oluşturur.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu