Tek Adımda Çözülebilen Doğrusal Eşitsizlikleri Çözme - 9.Sınıf

Matematik   İnteraktif Etkinlik

Bu konu anlatımında, tek adımda çözülebilen doğrusal eşitsizliklerin çözülmesi beklenmektedir.

Doğrusal eşitsizlikler çözülürken eşitsizlikte bir toplama işlemi varsa değişkenle toplanan sayı eşitsizliğin her iki tarafından çıkarılır; bir çıkarma işlemi varsa değişkenden çıkarılan sayı eşitsizliğin her iki tarafına eklenir; değişken bir sayı ile çarpım halindeyse, eşitsizliğin her iki tarafı bu sayıya bölünür, bölüm halinde ise de eşitsizliğin her iki tarafı bu sayı ile çarpılır. Yalnız çarpılan veya bölünen sayı negatif ise eşitsizliğin yön değiştirmesi gerektiği unutulmamalıdır.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu