Tek Adımda Çözülebilen Doğrusal Eşitsizlikler - 9.Sınıf

Matematik   Canlandırma

Bu konu anlatımında, tek adımda çözülebilen doğrusal eşitsizliklerin çözümü için izlenmesi gereken adımlar örneklerle açıklanmaktadır.

m, n ∈ ℝ ve m ≠ 0 olmak üzere mx + n < 0 şeklinde ifade edilen eşitsizliklere bir bilinmeyenli doğrusal eşitsizlikler ya da birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler denir. Bir eşitsizliği sağlayan değerlerin kümesine o eşitsizliğin çözüm kümesi denir. Eşitsizliklerin çözüm kümesi denklemlerin çözüm kümesinden farklı olarak genelde bir aralık belirtir. Eşitsizliğin çözüm kümesi çalışılan kümeye bağlı olarak değişir, örneğin eşitsizliğin çözümü tam sayılar kümesinde isteniyorsa tam sayı olmayan bir değer çözüm kümesine dahil edilmez. Doğrusal eşitsizliklerin çözümü için uygulanması gereken işlem sayısı tek ise böyle eşitsizliklere “tek adımda çözülebilen doğrusal eşitsizlikler” denir. Bir eşitsizliğin her iki tarafından aynı sayı çıkarılır, her iki tarafına aynı sayı eklenir veya her iki tarafı aynı sayı ile çarpılıp bölünürse eşitsizlik değişmez, yalnız çarpan veya bölen sayı negatif ise eşitsizliğin korunabilmesi için eşitsizlik yön değiştirir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu