Tek Adımda Çözülebilen Doğrusal Denklemler - 9.Sınıf

Matematik   Canlandırma

Bu konu anlatımında, doğrusal (birinci dereceden bir bilinmeyenli) denklemlerin çözümü için izlenmesi gereken adımlar örneklerle açıklanmaktadır.

a, b ∈ ℝ ve a ≠ 0 olmak üzere, ax + b = 0 şeklinde ifade edilen denklemlere doğrusal (birinci dereceden bir bilinmeyenli) denklemler denir. Bir denklemi sağlayan değerlerin kümesine o denklemin çözüm kümesi denir. Denklemin çözümünün tam sayılar kümesinde bulunması isteniyorsa, tam sayı olmayan bir değer çözüm kümesine dahil edilmez. Doğrusal denklemin çözümü için uygulanması gereken işlem sayısı tek ise böyle denklemlere “tek adımda çözülebilen doğrusal denklemler” denir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu