Tarım ve Gübre Kullanımının Kirliliğe Etkisi - 10.Sınıf

Biyoloji   Canlandırma

Bu konu anlatımında bilinçsiz gübre kullanımının neden olduğu sorunlar anlatılmaktadır.

Dünya’nın karalarla kaplı alanlarının yaklaşık olarak %37’sini tarım arazileri oluşturur. Ancak, hızla artan dünya nüfusunun besin ihtiyacını karşılamak için giderek daha fazla tarım arazisine ihtiyaç duyuluyor. Eldeki arazilerden daha fazla verim elde etmek için topraktaki organik ve inorganik madde miktarı gübre kullanılarak arttırılır.  Bu sayede toprak yeniden bitki büyümesini destekleyebilir hale getirilmiş olur. Ancak, tarımda büyük önem taşıyan gübre bilinçsiz kullanıldığında toprak ve su kirliliğine yol açar, ekosisteme zarar verir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu