Tarihi Zaman Dilimlerine Ayırma: Milat ve Yüzyıl - 9.Sınıf

Tarih   Canlandırma

Bu konu anlatımında, milat ve yüzyıl kavramları açıklanmaktadır. Canlandırmada, tarihi zaman dilimlerine ayırmada kullanılan “milat” ve “yüzyıl” kavramlarının açıklaması yapılmakta, bazı tarih aralıklarını ifade ederken kullanımlarına örnekler verilmektedir.

Zaman çizelgesinde milattan önceki dilimde bulunan tarihler 0’dan yani milattan geriye doğru ilerlerken milattan sonraki dilimde bulunan tarihler 0’dan ileriye doğru ilerler.

İlgili Konu Anlatımları

    9.Sınıf - Tarih
  • Bu konu anlatımında, tarih biliminin konusu ve yararlandığı kaynaklar hakkında genel bilgiler verilmektedir. Canlandırmada tarih biliminin kapsamına giren konular açıklanmaktadır. Tarih biliminin yararlandığı kaynakların sınıflandırılarak her bir kaynak türüne ait örnekler verilmektedir.
  • Bu konu anlatımında, tarih araştırmalarında kullanılan yöntemler hakkında genel bilgiler açıklanmaktadır. Canlandırmada, tarih bilimi araştırma yönteminin aşamaları olan tasnif, tarama, tenkit ve terkip ile ilgili detaylı bilgiler verilmektedir.
  • Bu konu anlatımında, neden tarih öğrenmemiz gerektiği açıklanmaktadır. Canlandırmada, tarihi öğrenmenin bize sağladığı faydalardan bahsedilmekte; sosyal bilim alanlarında kullanılan olgu ve görüş kavramları açıklanarak örneklendirilmektedir.
Lisego Tanıtım Videosu