Tarihi Olaylara Yaşandıkları Dönemin Şartlarının Etkisi - 9.Sınıf

Tarih   Canlandırma

Bu konu anlatımında, tarihi olaylara o dönemin koşullarının etkisi açıklanmaktadır. Canlandırmada, tarihte yaşanmış olaylardan bazılarının günümüzde anlamsız ve aykırı gelebildiği halde, dönemin şartları dikkate alındığında daha farklı yorumlanabileceği anlatılmakta ve bu durum örneklendirilmektedir.

Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’nde şehzadelerin, tahtı ele geçirmek için yaptıkları mücadeleler, devletin bütünlüğünü ve geleceğini tehlikeye sokmuş ve devlet için bir parçalanma tehdidi olarak görülmüştür.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu