Tarih Öncesi Çağlar: Maden Çağı - 9.Sınıf

Tarih   Canlandırma

Bu konu anlatımında, tarih öncesi çağlardan biri olan Maden Çağı anlatılmaktadır. Canlandırmada, Maden Çağının kendi içinde ayrıldığı dönemler olan Bakır Çağı, Tunç Çağı ve Demir Çağının tarih aralıkları verilmekte ve bu dönemlerin kendine has özelliklerine değinilmektedir.

Çağlar arasındaki geçişler, dünya üzerindeki her toplumda aynı anda yaşanmamıştır. Bazı toplumların, M.Ö. 5500’de madenleri işlemeye başlamasıyla birlikte Maden Çağı başlamıştır ve M.Ö. 1200’lü yıllara kadar çeşitli toplumlarda devam etmiştir.

İlgili Konu Anlatımları

    9.Sınıf - Tarih
  • Bu konu anlatımında, tarihin zaman dilimine göre sınıflandırılmasına ilişlin genel bilgiler verilmektedir. Canlandırmada günlük yaşantımızda kullandığımız gün, ay gibi zaman dilimlerine benzer şekilde insanlık tarihinin de yazının gelişimi esas alınarak iki ana bölümde incelendiğinden bahsedilmekted...
  • Bu konu anlatımında, tarih öncesi çağlardan biri olan Taş Çağı ile ilgili genel bilgiler verilmektedir. Canlandırmada, Taş Çağının kendi içinde ayrıldığı dönemler olan Eski Taş, Orta Taş ve Yeni Taş çağları tarih aralıkları verilerek anlatılmakta; bu dönemlerin kendine has özelliklerine değinilmekte...
  • Bu konu anlatımında, tarih öncesi çağlardan biri olan Maden Çağı anlatılmaktadır. Canlandırmada, Maden Çağının kendi içinde ayrıldığı dönemler olan Bakır Çağı, Tunç Çağı ve Demir Çağının tarih aralıkları verilmekte ve bu dönemlerin kendine has özelliklerine değinilmektedir.
Lisego Tanıtım Videosu