Tarih Boyunca Kullanılan Takvimler - 9.Sınıf

Tarih   Canlandırma

Bu konu anlatımında, tarih boyunca kullanılan takvimler ile ilgili genel bilgiler verilmektedir. Canlandırmada, insanların takvim kullanımına başlama nedenlerinden biri üzerinde durulmakta; tarih boyunca kullanılan çeşitli takvimlerin kullanım dönemleri ve kimler tarafından kullanıldığına dair bilgiler verilmektedir. Türklerin tarih boyunca kullandığı takvimlerden de bahsedilmektedir.

İnsanların zamanı bilme, dolayısıyla da tarım gibi çeşitli ekonomik faaliyetleri yıl içerisinde uygun mevsimde gerçekleştirme ihtiyacının bir sonucu olarak takvimler ortaya çıkmıştır.

İlgili Konu Anlatımları

    9.Sınıf - Tarih
  • Bu konu anlatımında, tarih biliminin konusu ve yararlandığı kaynaklar hakkında genel bilgiler verilmektedir. Canlandırmada tarih biliminin kapsamına giren konular açıklanmaktadır. Tarih biliminin yararlandığı kaynakların sınıflandırılarak her bir kaynak türüne ait örnekler verilmektedir.
  • Bu konu anlatımında, tarih araştırmalarında kullanılan yöntemler hakkında genel bilgiler açıklanmaktadır. Canlandırmada, tarih bilimi araştırma yönteminin aşamaları olan tasnif, tarama, tenkit ve terkip ile ilgili detaylı bilgiler verilmektedir.
  • Bu konu anlatımında, neden tarih öğrenmemiz gerektiği açıklanmaktadır. Canlandırmada, tarihi öğrenmenin bize sağladığı faydalardan bahsedilmekte; sosyal bilim alanlarında kullanılan olgu ve görüş kavramları açıklanarak örneklendirilmektedir.
Lisego Tanıtım Videosu